سخنگوی صنعت آب کشور: خشک شدن دریاچه ارومیه صحت ندارد

فیروز قاسم زاده گفت: تراز آبی دریاچه ارومیه هنوز به کمترین تراز در سال ۹۴ هم نرسیده و خبر خشک شدن آن صحت ندارد.

آقای فیروز قاسم زاده، سخنگوی صنعت آب کشور در نشست خبری گفت: امسال به لحاظ وضعیت منابع آبی در زیر شرایط عادی قرار داریم و با شرایطی که در سال آبی گذشته تجربه کردیم در زمینه منابع آبی کم سابقه بوده است.

قاسم زاده ادامه داد: ذخایر سد‌ها یکی از نکات حائز اهمیت است. بر اساس آمار ایستگاه‌های وزرات نیرو، نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش بارندگی داشتیم که البته نسبت به شرایط عادی ۱۸ درصد کاهش داشته است. این افزایش بارندگی باعث افزایش ۵ درصدی ورودی در مخازن سد‌ها شده است که نشان می‌دهد تداوم سال‌های خشک می تواند روی ورودی مخازن اثرگذار باشد. درحال حاضر مخازن سد‌ها ۴۱ درصد پرشدگی دارند که البته باید در شرایط عادی این میزان به ۵۰ درصد می‌رسید.

سخنگوی صنعت آب کشور با اشاره به آماری از وضعیت ورودی سد‌ها گفت: امسال حدود ۳۵ درصد در ورودی مخازن سد‌ها کاهش را شاهد بودیم. در خروجی‌ها نیز با کنترل‌هایی که انجام داده شده مشکلی در تامین آب شرب، زیست محیطی و کشاورزی نداشتیم. مردم در هر سه بخش حداقل تنش را تجربه کردند. با همه این اوصاف نسبت به سال گذشته حدود ۱۸ درصد کاهش خروجی آب داشتیم. وزارت نیرو در راستای وظایف خود اقداماتی انجام داده است که علیرغم کاهش بارش و وضعیت نامناسب مخازن سد‌ها، به جز موارد اندک، با تنش‌های آنچنانی در بخش‌های مختلف مصرف روبه رو نبودیم.

قاسم زاده به اشاره به طرح غدیر گفت: این طرح یکی از طرح‌هایی بود که از آغاز دولت سیزدهم مورد بررسی قرار گرفت. طبق ارزیابی‌ها در سطح کشور حدود ۳۰۰ شهر و ۱۰ هزار روستا در شرایط تنش آبی قرار داشتند. برای این ۱۰ هزار روستا، طرح‌های مختلفی در دستور کار قرار گرفت و با این طرح‌ها تاکنون حدود ۱۷ درصد در آبرسانی در سطح کشور پیشرفت داشتیم.

به گفته قاسم زاده طرح غدیر باعث شد طی ۱۰ ماه این ادعا را داشته باشیم که در استان خوزستان به لحاظ کمیت و کیفیت پایداری آب را شاهد هستیم.

آب سد تالوار این هفته به همدان می‌رسد

سخنگوی صنعت آب کشور گفت: در رابطه با تنش آبی همدان ضمن عذرخواهی باید بگویم که طبق برنامه ریزی تصفیه خانه شهید بهشتی تا پایان شهریور باید در مدار قرار می گرفت، اما با توجه به مصارفی که در استان وجود داشت، تصفیه خانه شهید بهشی از مدار خارج شد. یک هفته بعد از این اتفاق معادل نیاز آبی شهر همدان وارد مدار، اما مدتی به دلیل خارج شدن تصفیه خانه شهید بهشتی تنش ابی را شاهد بودیم. این هفته آب سد تالوار به شهر همدان می رسد و به طور کامل مشکل شهر همدان حل می‌شود.

قاسم زاده به اشاره به وضعیت بارندگی در فصل پاییز گفت: ما احتمال می دهیم که بارندگی در مهر و آبان پایین‌تر از حد عادی باشد، اما علیرغم این پیش‌بینی‌ها با مدل‌های آبی فعلی ما مشکلی برای تامین آب شرب و همین طور کشاورزی نخواهیم داشت.

قاسم زاده در خصوص آغاز زمان کشت پاییز گفت: شرایط مشابه پیش‌بینی امسال را در سال گذشته داشتیم که تحقق پیدا کرد. بعد ازجلساتی که برگزار شد بخش عمده کشت هارا به بارندگی انتهای فصل واگذار کردیم. امسال احتمال کشت پاییزی تا زمان بارش‌ها به تعویق می‌افتد و اگر لازم باشد آب بخش کشاورزی را با آب سد‌ها تامین می‌کنیم.

او در خصوصی باروری ابر‌ها گفت: این موضوع به صورت جدی در دولت سیزدهم دنبال می‌شود، اما زمانی تحقق پیدا می کند که بتوانیم توده‌های هوا فعال باشند و با باروری سهم بارندگی را افزایش دهیم.

قاسم زاده در خصوص وضعیت دریاچه ارومیه گفت: در حال حاضر تراز آب دریاچه ارومیه به پایین‌ترین تراز که در مهر سال ۹۴ بود نرسیده است. در آن زمان تراز دریاچه ۱۲۷۰.۴ متر بود، اما اکنون این تراز ۱۲۷۰.۱۸ رسیده است. در شرایط فعلی مساحت دریاچه ۱۰۰۰ کیلومتر مربع است، در حالی که در پایین‌ترین تراز ۷۰۰ کیلومتر بود. از نظر حجم آب هم دریاچه در حال حاضر ۱ میلیارد و ۳۶۰ میلیون متر مکعب است، در حالی که در سال ۹۴ و کمترین ترازی که اتفاق افتاده است این رقم یک میلیارد متر مکعب بود.خشک شدن دریاچه ارومیه صحت ندارد،زیرا تراز آبی دریاچه ارومیه هنوز به کمترین تراز در سال ۹۴ هم نرسیده است.