انقلاب در چهل و سه سالگی…

سید ابوالقاسم موسوی

مدیر مسوول

معیارپرس – مراسم چهل و سومین سالگرد انقلاب شکوهمند مردم ایران در حالی برگزارشد که کرونا ویروس همچنان بر شهرهای کشور تسلط دارد و بر شیوه حضور علاقمندان تاثیرگذار بوده است.
اگرچه برای انسان، چهل سالگی به بعد را دوران پختگی می‌دانند ولی با تسامح می‌توان این تعبیر را بر جوامع انسانی و حرکت‌های مرتبط با آن نیز جاری ساخت. حال باید دیدکه انقلاب ایران در دوران پختگی چه میزان از شعارهای دوران انقلاب را متحقق کرده و چه دستاوردهایی برای جامعه و مردمی که در پیروزی انقلاب حضور و مشارکت داشتند ارمغان آورده است.
بدون شک برای یک ارزیابی جامع و کامل و البته بی‌غرضانه و بی‌شیفتگی مفرط، لازم است این مهم در مجامع علمی و دانشگاهی و در میان جمع فرهیختگان جامعه صورت پذیرد لیکن در یک نگاه کلی می‌توان نقاط قوت و ضعف را به طور اجمال بیان کرد.
از گفته‌های فعالانِ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و… که در رسانه‌های کشور منعکس می‌شود، این مهم بدست می‌آید که؛ تقریبا اکثر آنان بر این قول هستند که از شعارهای دوگانه جمهوری اسلامی که بر زبان مردم در حرکت‌های انقلابی منتهی به پیروزی جاری بوده است — یعنی “استقلال و آزادی” — یکی جامه‌ی تحقق پوشیده و دیگری در کش و قوس و اما و اگر، نوسان دارد!
چکیده سخنان و نظرات آنان این هست که انقلاب تولید قدرت کرده یعنی مقوله “استقلال” ظهور و بروز یافته است. ولی در تولید ثروت (رفاه ) — که آزادی هم در آن مستتر است و فی‌الواقع مشروط به تحقق آزادیست، کامیابی لازم را کسب نکرده است.
اکنون عموم صاحبنظران بر این نکته انگشت تاکید می‌نهند که بدون آزادی جامع، رفاه در جامعه ایجاد نخواهد شد زیرا در هرطرف که نظرکنی، بندهای دست و پاگیر اجازه حرکت را از فعالان در همه بخش‌ها سلب می‌کند. فعال اقتصادی برای رونق تولید، صادرات و تامین نیازمندی‌های جامعه، فعال فرهنگی برای تولید آثار هنری و اندیشه ورزانه و فعال سیاسی برای تحکیم پایه‌های اقتدار کشور، همه و همه به فضای متعادل و آزاد نیازمند هستند.
اکنون هم فعال اقتصادی ما در صحنه‌های اقتصادی با مقررات دست و پاگیر روبه‌روست و هم فعال فرهنگی — اجتماعی در صحنه‌های خدمت‌رسانی با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند. که بدون تردید فساد آشکار و پنهان از نتایج و عقبه‌های آن خواهد بود.
حال در چهل سالگی انقلاب، بنظر می‌رسد در کنار حفظ جریان تولید قدرت که نمود استقلال کشوراست، ناگزیر باید به مقوله تولید ثروت توجه شود که؛ نمود شعار آزادی و تحقق همه جانبه آن لازمه بی‌چون و چرای آنست و از بال‌های انقلاب اسلامی بشمار می‌رود و بدون جاری شدن آن در جامعه، از دو بالِ “استقلال — آزادی”، یک بال شکسته بنظر خواهد آمد!