از موانع تولید…

سید ابوالقاسم موسوی

مدیر مسئول

معیارپرس – یکی از موانع تولید و رونق کسب و کار در کشور، تدوین مقرراتی است که دولت‌ها طی این چهار دهه، به بهانه نظارت ولی به منظور کنترل، به اجرا گذاشته‌اند و با این که در کوتاه زمانی اثرات نامطلوب آن مقررات و شروط خود را نشان داده است هیچ‌کس مسوولیت حذف آن‌ها را به گردن نگرفته است. اکنون وزیر امور اقتصادی و دارایی از میان ده‌ها و بل صدها مقررات و شروط دست و پاگیر تولید و کسب و کارها، از حذف ۱۸۳شرط و مدارک زائد که برای دریافت مجوز کسب و کار مانع ایجاد کرده‌اند خبرداده است.
به گزارش رسانه‌ها؛ وی “در حاشیه هفتادمین جلسه هیات مقررات‌زدایی و بهبود کسب و کار در جمع خبرنگاران با اشاره به حذف موانع در صدور مجوزها گفت: خبر خوشی که برای متقاضیان مجوزهای کسب و کار داریم، این است که تا یک ماه آینده، ١٨٣ شرط و مدارک زائد که برای دریافت مجوز کسب و کار مانع ایجاد کرده‌اند، حذف خواهد شد.
وی ادامه داد: این شروط که موانعی برای کسب و کار ایجاد کرده اند، جزو مصوبات دولت‌های گذشته بوده و تا یک ماه آینده به هیأت وزیران می‌رود و ابطال می‌شوند.
وزیر اقتصاد با بیان این که از دیگر خروجی‌های جلسات هیات مقررات‌زدایی آن است که از ۴۶٠٠ مجوز کسب و کار، ٣١٠٠ مجوز اعلانی و ١۵٠٠ تایید‌محور هستند، اظهار داشت: به معنای دیگر دو سوم مجوزها اعلانی خواهند بود و برای دریافت این مجوزها نیازی به طی پروسه تایید مجوز نیست.”
برای گشایش در کسب و کارها چه خوب می‌شود که در آن ۱۵۰۰مورد هم تجدید نظر صورت گیرد. این نکته ازنظراقتصادانان وکارشناسان اثبات شده و بدیهی است که هرچه در ایجاد کسب و کارها سهولت باشد رونق بیشتری در اقتصاد ایجاد خواهد شد. نظارت بر روند امور آن هم به قصد تسهیل مسیرکارها، تنها اقدام مطلوبی است که دولت هامی توانندوخوب است که انجام دهند. هر اقدامی — و به هر بهانه‌ای، که دشواری در کسب و کارها بوجود بیاورد بدون تردید به شکوفایی اقتصاد لطمه خواهد زد.