جاموس پارسا خواننده و تنظیم کننده ایرانی به کمپین حمایت از حیوانات بی سرپرست پیوست

فرشید پرهیزکاری ملقب به جاموس پارسا خواننده، نوازنده و کارآفرین ایرانی معتقد است؛ یکی از نشانه‌های افزایش آگاهی و متمدن بودن آن کشور، میزان توجه به حیوانات و نحوه رفتار با آن هاست.

معیار پرس – در جوامع پیشرفته توجه به این موجودات افزایش پیدا کرده و انجمن های خصوصی و دولتی زیادی برای حمایت از حیوانات اهلی و همین طور گونه های درحال انقراض شکل گرفته اند.
جاموس پارسا میگوید: خوشبختانه در کشور خودمان هم از دیرباز مهربان بودن با حیوانات، بخشی از فرهنگ اصیل ما ایرانی ها به حساب می آید.
وی افزود:‌ امیدوارم که دیگر هنرمندان، ورزشکاران و … به کمپین حمایت از حیوانات بی سرپرست بپیوندند، ما ایرانی ها از قدیم پشت هم بودیم و هستیم،و هیچگاه همدیگر را تنها نمی گذاریم.
جاموس پارسا اظهار داشت: موجودات و حیوانات نقش مهمی در زنجیره طبیعت دارند و نبودشان آسیب جدی به طبیعت میزند و اگر امروز کاری نکنیم مطمئن باشید فردا خودمان پشیمان میشویم.