همکاری ژئوپارک جهانی قشم و یونسکو

تفاهم‌نامه همکاری ژئوپارک جهانی قشم، کرسی یونسکو در مخاطرات زمین‌شناسی ساحلی و پژوهشکده علوم زمین به امضا رسید.

به گزارش سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، نظر به اهمیت همکاری‌های تحقیقاتی و فناوری بین مراکز پژوهشی و سازمان‌های بین‌المللی برای مشارکت فعال محققان در زمینه علم و فناوری و به منظور توسعه روابط علمی و تحقیقاتی بین‌المللی، ژئوپارک قشم، کرسی یونسکو در مخاطرات زمین‌شناسی ساحلی و پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، تفاهم‌نامه همکاری تحقیقاتی و فناوری امضا کردند.

بر اساس گزارش اعلام شده ، این تفاهم‌نامه که به امضای «راضیه لک» رئیس پژوهشکده علوم زمین، «سجاد اشگرف» مدیر ژئوپارک جهانی یونسکو جزیره قشم، «حمید نظری» رئیس کرسی یونسکو در مخاطرات زمین‌شناسی ساحلی و «علیرضا امری‌کاظمی» هماهنگ‌کننده علمی و بین‌الملل ژئوپارک جهانی یونسکو جزیره قشم رسید، افزایش همکاری بین طرفین در زمینه تمایل پژوهشی مشترک در حوزه ژئوپارک‌ها با مخاطرات زمین‌شناختی، تغییرات اقلیمی آب و تکوین و توسعه حوزه تمدنی فلات ایران در دستور کار دارد.

گفتنی است؛ طرفین این تفاهم‌نامه با تبادل اطلاعات و دانش، توسعه پژوهش بین رشته‌ای، سازماندهی پروژه‌های پژوهشی مشترک، سازماندهی همایش‌ها، سمینارها، جشنواره‌ها و دوره‌های آموزشی کوتاه مدت مشترک، انتشار مشترک مواد پژوهشی، ارتقای دیگر همکاری‌های علمی مورد توافق و مشارکت در همکاری علمی از طریق برنامه‌های بین المللی برای همکاری علمی نسبت به توسعه همکاری خود در زمینه علوم زمین به تفاهم رسیدند