تاریخ تمدن، اثر ویل دورانت

گروه مترجمان
انتشارات علمی فرهنگی

ویل دورانت در این اثر به‌جای پرداختن به جنبه‌ای خاص از تاریخ، نگاهی تحلیلی به جوانب مختلف تاریخ بشریت دارد. او در پیش‌گفتار جلد نخست این مجموعه، در این باره چنین بیان داشته‌است: «… مدت مدیدی است که من به این عقیده رسیده‌ام که طریقهٔ نوشتن تاریخ به شکل قسمت‌های مجزا از یکدیگر، که من آن را ترتیب طولی نام می‌دهم (مانند تاریخ اقتصادی، تاریخ سیاسی، تاریخ مذهبی، تاریخ فلسفه، تاریخ ادبیات، تاریخ علوم، تاریخ موسیقی، و تاریخ هنر)، حق وحدت زندگانی بشری را ادا نمی‌کند، و تاریخ در عین حال که به‌صورت طولی نوشته می‌شود باید متفرعاتی هم داشته‌باشد، و جنبهٔ ترکیبی و تحلیلی هر دو باید مراعات شود؛ تاریخ وقتی به صورت کمال مطلوب نزدیک خواهد شد که مورخ، برای هر دورهٔ تاریخی، صورت کاملی از سازمان‌ها و حوادث و طرق زندگی را که از مجموع آنها فرهنگ یک ملت ساخته می‌شود رسم کند…».
امیرحسین آریان‌پور، یکی از مترجمان برجسته این اثر درباره ویل دورانت می‌گوید: «دورانت برخلاف اکثر مورخان، تاریخ را سرگذشت شاهکارهای افرادی استثنایی و منحصر به جنگ‌ها و سیاست‌بازی‌ها نمی‌داند و همچنین، به شیوه کوته‌نظرانه ی برخی از محققان غربی، مشرق‌زمین را با دیده ی تحقیر نمی‌نگرد و تاریخ تمدن را از یونان آغاز و به اروپای غربی ختم نمی‌کند. از این‌رو، «تاریخ تمدن» او برای خواننده‌ی ایرانی سودرسان است.» مجموعه سیزده جلدی «تاریخ تمدن» شامل عنوان‌های: مشرق زمین: گاهواره تمدن؛ یونان باستان؛ قیصر و مسیح؛ عصر ایمان؛ رنسانس؛ اصلاح دینی؛ آغاز عصر خرد؛ عصر لوئی چهاردهم؛ عصر ولتر؛ روسو و انقلاب؛ و عصر ناپلئون است که توسط گروهی از مترجمان صاحب‌نام و باتجربه همچون احمد آرام، ع. پاشایی، امیرحسین آریان‌پور، فتح‌الله مجتبایی، هوشنگ پیرنظر، حمید عنایت، پرویز داریوش، ترجمه و از سوی انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شده است.