واگویه‌های کرونایی

واگویه‌های کرونایی

قسمت ۱۳ مریم موسوی وسواس‌هایم در این یک هفته بیشتر شد. بیشتر از هفته قبل از آن. اصلا هر هفته سیر تصاعدی را طی می‌کند. این هفته اما، حال عزا داشتم. قطعا که فقط من این غم را با خودم این طرف و آن طرف نمی‌برم. شجریان برای...

ادامه مطلب ...