شبکه دو با تازه شو در تمام ایران می چرخد

شبکه دو با تازه شو در تمام ایران می چرخد

گروه تلویزیونی برنامه ی تازه شو شبکه دو سیما که در فصل پنجم خویش به استانهای ایران می رود و برای معرفی جاذبه های گردشگری و پتانسیل های اقتصادی و صنعتی به تمام ایران سر می زند. به گزارش پایگاه خبری معیارپرس به نقل از...

ادامه مطلب ...