نشست کشورهای ۱+۴ و آمریکا بدون حضور ایران !

نشست کشورهای ۱+۴ و آمریکا بدون حضور ایران !

نماینده روسیه در مذاکرات گفت نمایندگان کشورهای عضو برجام، بدون حضور ایران، نشستی را با نماینده آمریکا برگزار کردند تا به بررسی متون بپردازند. اولیانوف نوشت: «این جلسه‌ای تقریبا کوتاه بود. برای اینکه شائبه‌ای در این...

ادامه مطلب ...