۵ نکته جالب و خواندنی درباره روانشناسی رنگ سبز

۵ نکته جالب و خواندنی درباره روانشناسی رنگ سبز

رنگ طبیعت. نماد رشد، هارمونی، تازگی، و باروری است. ارتباط عاطفی قوی با امنیت دارد. سبز تیره نیز عموما با پول مرتبط است. قدرت شفابخشی بی‌نظیری دارد. سبز نشان دهنده‌ی ثبات و استقامت است. نماد اعتماد، وفاداری، خرد،...

ادامه مطلب ...