جاهای دیدنی اردبیل از باستان تا امروز

جاهای دیدنی اردبیل از باستان تا امروز

تکه‌ای از من تکه‌ای از زمین مریم سادات موسوی یکی از مناطق مهم و باستانی ایران اردبیل است. شهر اردبیل در شمال غربی کشور در ارتفاع ۱۵۰۰ متری از سطح دریا در میان دشتی با همین نام قرار دارد. اردبیل نامی اوستایی به‌معنای...

ادامه مطلب ...