بانک کارآفرین پیشرو در تامین مالی شرکت های دانش بنیان رییس صندوق نوآوری و شکوفایی در گفت وگو با پیام کارآفرین عنوان کرد:

بانک کارآفرین پیشرو در تامین مالی شرکت های دانش بنیان

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: بانک کارآفرین با وجود عمر کوتاه همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی اما تا کنون خدمات ارزنده ای برای شرکت های دانش بنیان داشته و بعنوان بانک پیشرو در تامین مالی شرکت های دنش بنیان شناخته شده...

ادامه مطلب ...