منشور نقص در مسکن

منشور نقص در مسکن

سید ابوالقاسم موسوی مدیر مسوول معیارپرس - چندی پیش، وزیر مسکن در سخنانی تاکید کرد که ؛ "دولت نمی تواند بازار مسکن را رهاکند"! گر چه زمان زیادی از سخن تاکیدی وزیر مسکن نمی گذرد ولی به دلیل بیان آن در آستانه شروع فصل جابه...

ادامه مطلب ...