اوتیسم و سفر

اوتیسم و سفر

شماره پیش صحبت در موضوع اوتیسم و سفر را آغاز کردیم. مزیت های سفر کردن برای خانواده هایی که فرزندی با اختلال اوتیسم دارند را شرح دادیم. صحبت را در همین موضوع ادامه می دهم و تلاش میکنم نکات کاربردی را در این زمینه ارائه دهم....

ادامه مطلب ...