تحلیل انتقادی آثار هنری انقلابی فریدالله ادیب آیین

تحلیل انتقادی آثار هنری انقلابی فریدالله ادیب آیین

جوادمحمدی فریدالله ادیب آیین، متولد ۱۶ آبان ۱۳۴۴در هرات افغانستان و یک چهره ای همگام در دنیای هنر معاصر، به طور مداوم مفاهیم سنتی هنر را از طریق آثار هنری انقلابی و نوآورانه خود به چالش کشیده و باز تعریف کرده است. با بیش...

ادامه مطلب ...