۴۰درصدبیکاران تحصیلات دانشگاهی دارند

در بهار ۱۴۰۲ سهم جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۴۰.۸درصد بوده است، بررسی تغییرات این شاخص نشان می‌دهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱.۱درصد افزایش داشته است.

مطابق آخرین آمار ارائه‌شده از مرکز آمار ایران در بهار ۱۴۰۲, بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ۸٫۲ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۴۰۱)، ۱٫۰ درصد کاهش یافته است.

در بهار ۱۴۰۲، به‌میزان ۴۱٫۲ درصد جمعیت ۱۵ساله و بیش‌تر، از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۴۰۱) ۰٫۳ درصد افزایش یافته است.

جمعیت شاغلین ۱۵ساله و بیشتر در این فصل ۲۴میلیون و ۳۰۶ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷۲۸هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در بهار ۱۴۰۲، بخش خدمات با ۵۱٫۳ درصد بیش­‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی، بخش‌های صنعت با ۳۳٫۱ درصد و کشاورزی با ۱۵٫۵ درصد قرار دارند.

در بهار ۱۴۰۲ سهم جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۴۰٫۸ درصد بوده است، این سهم بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است، بررسی تغییرات این شاخص نشان می‌دهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱٫۱ درصد افزایش داشته است.

در بهار ۱۴۰۲ سهم جمعیت شاغل فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل شاخص ۲۶٫۵ درصد بوده است، این سهم بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است، بررسی تغییرات این شاخص نشان می‌دهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰٫۱ درصد کاهش یافته است.

بحث اشتغال فارغ‌التحصیلان یکی از مصوبات هشتاد و پنجمین جلسه شورای عالی اشتغال است که مطابق مصوبات آخرین جلسه شورای عالی اشتغال رفع بیکاری فارغ‌التحصیلان با محوریت شرکت‌های دانش‌بنیان از طریق کاریابی تخصصی و به‌کارگیری مشوق‌های بیمه‌ای یارانه دستمزد و کارورزی در دستور کار قرار گرفت.

ایجاد سازوکاری برای فارغ‌التحصیلان دوره‌های تحصیلات تکمیلی

در مصوبه دوم شورای‌عالی اشتغال با توجه به ضرورت رفع بیکاری فارغ‌التحصیلان به‌خصوص دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی، معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری موظف شد با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به ایجاد سازوکار شناسایی و هدایت اشتغال فارغ‌التحصیلان دکتری و کارشناسی ارشد زیر ۴۰ سال با محوریت شرکت‌های دانش‌بنیان از طریق فعالیت کاریابی تخصصی و به‌کارگیری مشوق‌های بیمه‌ای یارانه دستمزد و یارانه کارورزی به انجام رساند.

همچنین مقرر شد تعداد افراد مشمول این مصوبه و میزان بار مالی آن در قالب جدول ضمیمه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشخص و منابع مالی آن بر اساس قانون مشخص شود.

منبع:تسنیم