گشایش نماد معاملاتی بیمه اتکایی آوای پارس/ آوای پارس ۳۰۰ تومان قیمت خورد

سرانجام پس از حدود یک سال و نیم و پس از اخذ مجوز های لازم، نماد معاملاتی بیمه اتکایی آوای پارس امروز گشایش و بر اساس عرضه و تقاضا هر سهم این شرکت معادل ۳۰۰ تومان معامله شد.

 

این در حالی که هر سهم این شرکت معادل ۷۰ تومان در تاریخ ۸ آبان ۱۴۰۰ پذیره نویسی شده بود. با این قیمت ارزش بازار کل شرکت به ۱۵۰۰ میلیارد تومان رسید.