کیفیت کالاواستاندارد

اخیرا خبری از سوی سازمان استاندارد اعلام شد که در صورت تحقق کامل تصمیم این سازمان ، باید در آینده ای نه چندان دور مردم ِمصرف کننده تولیدات داخلی ، در بازار شاهد کالاهایی با کیفیت بالاتر باشند. بدیهی است تعیین استانداردهایی برای هر محصول یکی از دستاوردها در زمینه تولید و اقتصاد مصرف محسوب می شود زیرا از یک سو تولید کننده را موظف می کندکالای خود را بایک کیفیت مشخص و قابل قبول تولید کند و از سوی دیگر به مصرف کننده اطمینان و آرامش خاطر می دهد که محصول خریداری شده کیفیت اعلام شده را دارا می باشد.
در این میان ، دو نکته مهم وجود دارد که کمک می کند هم تولید کننده به تعهداتش عمل  کند و هم مصرف کننده مدام از کالای با کیفیت بهره مند بشود : نکته اول این که ؛ پس از تعیین و ابلاغ استانداردها ، نظارت درست از سوی نهادهای مسوول در زمینه رعایت استانداردهای تعیین شده صورت گیرد. این امرامکان احتمالی تخطی تولید کننده را در مورد رعایت استانداردهای اعلامی به حداقل کاهش می دهد و اعتماد مصرف کننده را جلب می کند. شاید یکی از دلایل این که برخی از مصرف کنندگان از کالای خارجی استقبال می کنند این باشد که در مواردی ،اطمینان به کیفیت اعلامی کالاهای داخلی از میان رفته است.
نکته دوم این که ؛ اصولا در اقتصاد تولید ، مدام در مسیر افزایش کیفیت کالا تلاش می شود و به یک معنا ،استانداردها در تولید کالا تغییر می کند و به سمت افزایش کیفیت حرکت می کند..نکته مهم در خبر اعلامی از سوی سازمان استاندارد درباره ابطال استانداردهای قدیمی و تعیین استانداردهای جدید نشانه آن هست که استانداردهای تازه نقش مهمی در افزایش کیفیت کالا خواهند داشت و همان طور که اشاره رفت بایستی به زودی شاهد عرضه محصولات با کیفیت بهتر در اغلب زمینه های مورد نیاز جامعه باشیم. بدون شک اعمال استانداردهای بالاتر در تولید محصول حس بهتری به مصرف کننده می دهد.