کِی رشد اقتصادی مثبت می‌شود؟

گرچه در سال گذشته تا مدتها گزارش شفافی از روند رشد اقتصادی ارائه نشد، ولی در نهایت به مثبت شدن رشدی انجامید که سال ۱۳۹۷ را تا مرز منفی پنج درصد پیش برده بود.

از سال ۱۳۹۷ روند رشد اقتصادی در ایران منفی شد و گزارشی که مرکز آمار از وضعیت تولید ناخالص ملی ارائه کرد نشان داد که رشد بدون نفت منفی ۲.۴ درصد و رشد با نفت منفی ۴.۹ درصد بوده است. همچنین در بخش کشاورزی رشد منفی ۱.۵، صنعت منفی ۹.۶ و خدمات منفی ۰.۰۲ درصد ثبت شده بود.

اما در سال گذشته تا مدت ها گزارش مشخصی در مورد وضعیت رشد اقتصادی منتشر نشد؛ زمانی که ابهاماتی مطرح شد مبنی بر اینکه منفی بودن رشد اقتصادی و عملکرد نامناسب در این حوزه موجب شده تا نسبت به انتشار آمار در این رابطه خوداری شود.

این در حالی بود که مرکز آمار با این‌که موظف به انتشار آمار مربوط به رشد اقتصادی است و انتظار می‌رود در شرایطی که بانک مرکزی از انتشار این آمار منع شده، عملکرد منظمی در این رابطه داشته باشد ، نظمی در انتشار آمار مربوط به رشد اقتصادی نداشت و حداقل ۹ ماه هیچ گزاری از وضعیت رشد اقتصادی اعلام نکرد.

در این بین رئیس کل بانک مرکزی گزارشی کلی از وضعیت رشد اقتصادی اعلام کرد که نشان داد در شش ماهه اول سال گذشته رشد اقتصادی تغییر جهت داده و از آمار منفی فاصله گرفته است؛ به طوری که رشد اقتصادی بدون نفت در نیمه اول سال جاری مثبت شد و به ۰.۵ درصد رسید که نسبت به منفی ۱.۸ درصد ک در نیمه اول ۱۳۹۷ ثبت شده بود حدود ۲.۳ درصد افزایش داشت .

همچنین طبق محاسبات بانک مرکزی در نیمه اول سال قبل رشد در بخش کشاورزی مثبت بوده و به ۹.۵ درصد و صنعت ۰.۴ درصد رسید، اما رشد در بخش خدمات منفی ۱.۴ درصد بود.

اما بعد از چند ماه سرانجام مرکز آمار دست به انتشار گزارش رشد اقتصادی زد که طبق این گزارش تولید ناخالص داخلی در۹ ماهه اول سال ١٣٩٨ ، به حدود ٥٠٠ هزار میلیارد تومان ( با نفت) و ٤٣٠ هزار میلیارد تومان ( بدون نفت) رسیده بود، بر این اساس رشد اقتصادی ٩ ماهه (بدون نفت) نسبت به دو فصل قبل بهبود یافته و به عدد صفر درصد و در فصل پاییز سال ١٣٩٨ به عدد مثبت ۰.۹ درصد رسید.

همچنین رشد اقتصادی در ٩ ماهه سال١٣٩٨، در گروه کشاورزی، مثبت ٣.٢ درصد ، در گروه صنایع و معادن( بدون نفت)مثبت دودرصد، خدمات منفی ٠.٢ درصد و بخش ساختمان مثبت ٩.٦ درصد گزارش شد.

با انتشار گزارش مرکز آمار و واکنش هایی که نسبت به آن در مورد غیر قابل توجیه بودن رشد مثبت در شرایط فعلی اقتصاد ایران وجود داشت مرکز آمار تاکید داشت که این گزارش برمبنای دامنه گسترده‌ای از آمار و بالاترین استانداردهای بین‌المللی محاسبه و کاملا مستقل تولید و منتشر شده است.

در عین حال که دلیل عدم اعلام به موقع گزارش رشد اقتصادی نیز از سوی مرکز آمار این اعلام شد که مرکز آمار ایران در سال گذشته اقدام به بهبود و ارتقاء ساختار محاسبات ملی و تهیه سری‌های زمانی کرده است که این مساله یکی از عوامل موثر بر تاخیر در انتشار آمارهای حساب های ملی بوده است.

اما در روزهای پایانی سال بود که همتی – رئیس کل بانک مرکزی- گزاشی ۹ ماهه از وضعیت رشد اقتصادی اعلام کرد که نشان می داد در این دوره رشد به مثبت ۱.۳ درصد رسیده است.

همچنین در پاییز سال گذشته رشد اقتصادی بدون نفت ۳.۳ درصد و با نفت ۱.۲ درصد بوده است که محاسبات بانک مرکزی حاکی از آن بوده که رشد در پاییز در بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات به ترتیب ۷.۸، ۷و ۱.۲ درصد بوده است.
گرچه به روال گذشته آمار مرکز آمار و بانک مرکزی متقاوت از یکدیگر بود و ارقام یک سازمان از دیگری بالاتر قرار داشت ولی در نهایت هر دو از مثبت شدن رشد اقتصادی در سال گذشته خبر داده بودند؛ روندی که پیش بینی شده در سال جاری نیز ادامه داشته باشد. این در حالی است که با توجه به نامگذاری سال جاری با عنوان «جهش تولید» انتظار ثبت رشد مثبت در تولید وجود خواهد داشت.

ایسنا/