کسری ۳۷۰ فروند هواپیمامسافری

رییس سازمان هواپیمایی گفت: نیاز حال حاضر کشور ۵۵۰ فروند هواپیما است اما فقط ۱۸۰ فروند هواپیما سر خط داریم و به همین دلیل با وجود افزایش مسیرهای پروازی، مسافران اعتراض دارند که بلیت هواپیما سخت پیدا می‌شود.

 «محمد محمدی بخش» رییس سازمان هواپیمایی درباره این که چرا صف خرید بلیت هواپیما طولانی شده است، گفت: در نظر داشته باشید از بهار ۱۴۰۱ ،هم ناوگان هوایی بیشتر شده است و هم مسیرهای پروازی افزایش یافته است؛ همزمان ضریب اشغال به بالای ۹۵ درصد رسیده است و هواپیماها با حداکثر ظرفیت می‌پرند. پس چه اتفاقی رخ داده است که با وجود افزایش پروازها، مسافران اعتراض دارند که بلیت هواپیما سخت پیدا می‌شود؟ ما می‌گوییم قیمت مناسب حمل‌و نقل بخش هوایی و افزایش ایمنی، عامل افزایش تقاضا شده است.

رییس سازمان هواپیمایی توضیح داد: امروز دیگر در ایران فصل «لو سیزن» و «های سیزن» وجود ندارد و معنای خود را از دست داده و همواره در دوره اوج تقاضای سفر هستیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در شرایط استقبال از حمل‌و نقل هوایی، کسری هواپیماها هم تاثیرگذار است. نیاز حال حاضر کشور ۵۵۰ فروند هواپیما است، اما فقط ۱۸۰ فروند هواپیما سر خط داریم. ما در پی توسعه ناوگان هستیم تا آرامش به بازار بازگردد. همزمان در سایر شقوق حمل‌و نقل با کاهش عرضه مواجه هستیم که امیدواریم این مشکل حل شود.

رییس سازمان هواپیمایی گفت: به علت افزایش تقاضا و کمبود عرضه با بازار سیاه بلیت هواپیما و سوداگری در این زمینه مواجه هستیم. دستگاه های امنیتی و حاکمیتی هم ورود پیدا کرده‌اند و نظارت‌های دقیق‌تری در این حوزه اتفاق خواهد افتاد.

ریس سازمان هواپیمایی در پاسخ به این پرسش که از محل هواپیماهای زمینگیر چند فروند به ناوگان هوایی کشور تا ‌پایان سال اضافه خواهد شد؟ توضیح‌ داد: با وضعیت تقاضای فعلی به ۵۵۰ فروند هواپیما نیازمندیم.

محمدی بخش توضیح داد: ۳۳۰ فروند هواپیمای ثبت شده داریم که ۱۳۹ فروند از این رقم از ۲ سال بیشتر است که گراند (زمینگیر) شده است. تعدادی از این هواپیماها قابل برگشت به چرخه نیستند و حرفه‌ای نیست هواپیمایی که ۲۰ سال است گراند شده را جزو دارایی‌ها محاسبه کنیم و قرار است پارک دایمی هواپیماهای زمینگیر را در کنار فرودگاه همدان تاسیس کنیم.

وی گفت: تعداد هواپیماهای قابل برگشت که در شرایط سخت تحریم امکان تعمیر و استفاده دارند در برنامه اورهال هستند و شما اخبار روزانه اورهال و اضافه شدن به ناوگان را می‌شنوید.

رییس سازمان هواپیمایی تصریح کرد: به طور کلی هم اکنون ۱۸۰ فروند هواپیمای فعال داریم که در فرودگاه های کشور در حال خدمت رسانی هستند و تا رسیدن به رقم ۵۵۰ فروند هواپیما به ۳۷۰ فروند هواپیمای دیگر نیازمندیم.