کاشت یک میلیارددرخت

 

چند سالی است در کنار نگرانی هایی که در جهان پیرامون نابسامانی وضعیت محیط زیست جهانی از سوی کارشناسان و برخی مسوولان کشورها مطرح می شود ، در کنار ده ها و شاید صدها راه حل که ارائه و اجرا می شود ، طرح بلند پروازانه کاشت درخت در تعداد بسیار نیز از مقوله هایی است که ابراز شده و در برخی از کشورها به اجرا هم درآمده است به طوری که موفقیت های بعضی از آن کشورها زبانزد شده است .
در کشور ما نیز طرح کاشت یک میلیارد درخت طی چهار سال مطرح شد و ضمن ایجاد خرسندی بسیار در جامعه ، از سوی شماری از منابع نیز انجام موفقیت آمیز آن مورد تردید واقع شد.اما خبرها حاکی است که در زمینه تولید نهال به منظور اجرای سال اول این طرح ، کارها با برنامه های اعلام شده هماهنگ است و بنا به گفته رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تا پایان سال شمار تولید نهال ها از برنامه نیز پیشی خواهد گرفت. البته در مورد درخت تنها تولید نهال اهمیت ندارد بلکه کاشت نهال به میزان پیش بینی شده و از آن مهمتر نگهداری و مراقبت از درختان کاشته شده از اهمیت بالایی برخوردار است. در این زمینه ، بر پایه سخنان مسوولان برنامه های داشت درخت نیز در نظر گرفته شده است و می توان امیدوار بود که برنامه های کاشت طبق پیش بینی جلو برود و در پایان سال به ویژه در برنامه های روز درختکاری ، اجرای مرحله اول این طرح به کمک همه مردم به پایان برسد.
اجرای موفقیت آمیز طرح کاشت یک میلیارد درخت که مرحله اول آن از آذر ماه آغازشده یک ضرورت برای سر زمین ماست و طبق گفته مسوولان تردیدهای نگران سازی هم که از لحاظ تامین آب مورد نیاز درختان مطرح شده بود وجهی ندارد و در صورت اجرای صحیح طرح ، مشکلی را ایجاد نخواهد کرد.
در حالی که بنظر می رسد به منظور اجرای طرح کاشت درخت تمهیدات لازم صورت گرفته ، اما تبلیغات کافی در شروع اجرای طرح به منظور آگاه سازی جامعه انجام نشده است و باید امیدوار بود برنامه بسیج مردم برای کاشت درخت طبق برنامه ی نهادهای مسوول جلو برود و درپایان سال مردم شاهد اجرای کامل مرحله اول طرح باشند.