چشممان روشن به نمایشگاه رسانه

 

گشایش نمایشگاه رسانه های ایران در ۲۹ بهمن — آن هم در هنگامه ای که رسانه های رسمی مدت ها هست که به تنگ نفس افتاده اند ، نمی شود گفت اتفاق شگرفی است اما همین که نشانه توجه تصمیم گیران فرهنگی تلقی شود ، امر مبارکی است.
نمایشگاه رسانه های ایران از منظر دیگر نیز قابل اعتنا محسوب می شود و این ، آنست که نمایشگاه بیست و چهارم که زیر عنوان “رسانه های ایران” برگزارمی گردد و البته جامع رسانه ها می باشد ، دنباله نمایشگاه مطبوعات است که شش سالی در محاق قرار گرفته بود و احیای آن کار قابل تحسینی است.
با این وصف ، باید موکدا یاد آور شد که گر چه برگزاری  نمایشگاه ها کار پسندیده ای بشمار می آید لیکن ضرورتا گره گشای مشکلات متعدد و متکثر رسانه ها نخواهد شد بلکه تنها محلی است تا این مشکلات — که کم و بیش همه از آن آگاه هستند — برای بار چندم مطرح شود و مسوولان را نسبت به رفع آن ها متعهد نماید. البته باید خوشبین بود و متذکر شد که برگزاری چنین نمایشگاهی — آنهم پس از شش سال — بایستی به این معنا تصور شود که مسوولان دنبال شنیدن مشکلات هستند و قصد آن را دارند تا در حد توانشان به رفع آن مشکلات کمر همت بربندند.
این امیدواری را دست اندرکاران سخت کوش رسانه ها دارند که هم در طول زمان کوتاه برگزاری نمایشگاه و هم در پس از آن ، تا آن زمان که مسوولیت برگردن آنان هست ، مسوولان گوش شنوا و چشم بیننده در زمینه مسایل رسانه داشته باشند و در رفع آن مشکلات گام واقعی بردارند. آمین.