پیشگیری به کمک پزشک خانواده

 

اخیرارییس جمهوری درهمایش “تجلیل از دستاورد‌ها و تکریم فعالان نظام بهداشت کشور” ضمن اشاره به موضوع امنیت غذایی ، آن را درحوزه بهداشت مهم دانست و گفته است: “تاکید در حوزه امنیت غذایی می‌تواند از امراض و مرگ و میر‌ها جلوگیری کند. موضوع دیگر موضوع سلامت خانواده و مساله پزشک خانواده است که این مهم بوده و می‌تواند سهم هزینه درمان را به طور جدی کاهش دهد همچنین سلامت روان هم بسیار مهم است. معتقدم وزارت بهداشت باید ببیند هر جایی که بهداشت و سلامت مردم را تهدید می‌کند نسبت به آن حساس باشد و این به عنوان نهی از منکر است”.
مساله پیشگیری در زمینه بیماری ها ، از عمده مسایلی است که در بسیاری از جوامع به طور جد مورد توجه برنامه ریزان قرار دارد و دولت ها برای آن هزینه می کنند و با اجرای چنین برنامه هایی ، در واقع در دراز مدت از هزینه های بیشتر در این زمینه جلوگیری می کنند.
یکی از برنامه ها در این باره طرح پزشک خانواده هست که بسیاری از کشورها آن را با موفقیت اجرا کرده اند و گرچه اجرای آن در کشور ما با تاخیر و با کندی صورت می گیرد لیکن یک کار ارزشمند و قابل تقدیر است به شرطی که سایر بخش های بهداشت و درمان هماهنگ با این طرح سامان یافته باشند.
در صحبت هایی که وزیر بهداشت قبلا در باره اجرای مرحله دوم طرح پزشک خانواده بیان کرده بود به برخی از پیش زمینه ها مانند پوشش بیمه ای گسترده و همگانی و نیز الکترونیکی شدن نسخ اشاره داشته بود اما از مهمترین موارد در این زمینه که اگر فکری برای آن نشود طرح را ابتر می کند ، مساله مهم در این زمینه کمبود امکانات به هنگام نیاز به متخصص و لزوم کافی بودن تسهیلات برای بستری شدن بیمار احتمالی است که در صورت تاخیر در درمان بیمار یا نیاز به رجوع به بیمارستان های خصوصی ، هم هزینه ها افزایش می یابد و هم دیر کرد در درمان بیمار منجر به صدمات انسانی خواهد شد.
ازدحام مراجعین در بیمارستان های دولتی و نوبت های درازمدت برای رسیدگی ، پاشنه آشیل این طرح است که باید امیدوار بود با اجرای درست طرح پزشک خانواده و رسیدگی های زود هنگام و درمان های به موقع ، این معضل مهارشده و درطول زمان به تدریج کاهش یابد. علی القاعده اجرای کامل این طرح را بایست آرزو داشت.

مدیرمسوول