پیشنهاد افزایش ۴۵درصدی دستمزد از سوی کارگران ومخالفت کارفرمایان

تسنیم/ بیش از ۷ساعت از شروع جلسه شورای عالی کار گذشته است و هنوز نظرات شرکای اجتماعی به هم نزدیک نشده است. در حالی که کارگران پیشنهاد افزایش ۴۵ درصدی دستمزد را دارند که کارفرمایان مخالف هستند.

دویست و هشتاد و نهمین نشست شورای عالی کار با موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران به ریاست محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و جمشید انصاری رئیس سازمان امور استخدامی در حال برگزاری است.

بیش از 7ساعت از زمان برگزاری این جلسه می گذرد اما هنوز مذاکرات بین شرکای اجتماعی ادامه دارد و نظرات کارگران و کارفرمایان به هم نزدیک نشده است.

محمد شریتعمداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در نشست شورای عالی کار تاکید کرد : به دنبال ایجاد وحدت و همدلی در جامعه هستیم . بنای ما در شورای عالی کار نیز اجماع است و بدنبال جمع بندی روشنی در خصوص تعیین حداقل دستمزد هستیم .

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در این نشست بارها بر سه جانبه گرایی در نتیجه نهایی تاکید کرد .

در حالی این نشست ادامه دارد که پیشنهاد کارگران افزایش 45 درصدی با افزایش بن کارگری و پایه سنوات است و کارفرمایان و دولت مخالف این پیشنهاد هستند و اصرار بر افزایش 15درصدی دستمزد دارند.

در ابتدای جلسه نیز نمایندگان کارگران معتقد بودند که برای حفظ بقای زندگی کارگران حداقل یک میلیون و 480هزار تومان باید روی مجموع دریافتی کارگران افزوده شود.

این جلسه هنوز با چانه زنی ادامه دارد و پیش بینی می شود که امشب رقم و عدد حداقل دستمزد کارگران نهایی شود.