ویدئو – نوای چنگ ایرانی در گوش و جانِ مخاطب جهانی

ایسنا — ایران سرزمین چنگ‌هاست و صاحب ۲۵ نوع ساز چنگ در طول شش هزار سال تاریخ بوده است. بنابراین وقتی از چنگ ایرانی حرف می‌زنیم، باید بدانیم از کدام دوره زمانی و کدام منطقه سخن می‌گوییم. سیف‌الله شکری — پژوهشگر، سازنده و احیاکننده سازهای قدیمی ایرانی — که در قزوین مشغول فعالیت است، درباره چنگ ایرانی توضیح می‌دهد: