وزیر نیرو: ایران برای وصول حقابه هیرمند مصمم است


معیارپرس — وزیر نیرو گفت: دولت برای تامین منابع آب هیرمند گام‌های جدی تعریف کرده است و بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، حقابه ایران از رود هیرمند را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهیم کرد و دولت طالبان هم به عملیاتی کردن معاهده هیرمند متعهد شده است.

به گزارش وزارت نیرو، علی‌اکبر محرابیان روز سه شنبه در این خصوص، اظهار کرد: پیرو دستور ویژه رئیس جمهور به منظور تعیین تکلیف مساله آب شرق کشور، روز گذشته جلسه‌ای با حضور دستگاه‌های ذیربط در این خصوص تشکیل شد.

وی ادامه داد: ابعاد مختلف حل مساله حقابه هیرمند در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و پس از ارائه گزارش هایی از سوی دستگاه‌های مختلف، تصمیماتی به منظور احقاق حق ایران اتخاذ شد.

وزیر نیرو افزود: مطابق گزارش‌های ارائه شده در این جلسه، دولت طالبان متعهد به عملیاتی کردن معاهده هیرمند و پرداخت حقابه ایران بر اساس این معاهده شده است.

محرابیان تاکید کرد: دولت برای تامین منابع آب هیرمند گام‌های جدی تعریف کرده است و بر اساس برنامه‌ریزی ها، حقابه ایران از رود هیرمند را وصول خواهیم کرد.

اخیرا رئیس‌جمهور در دستوری ویژه، وزرای امور خارجه و نیرو را مامور به پیگیری حقابه هیرمند کرده است.