نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی با نام «پژواک» برگزار می‌شود

با هدف شناسایی و معرفی استعدادهای حوزه مستند، نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی با نام «پژواک» در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ برگزار می‌شود.

به گزارش جهانی پرس، عباس رجب سلمانی، دبیر نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک، ایده اصلی این جشنواره را از  سوی معاون صدا دانست و گفت: حسب نظر علی بخشی‌زاده، معاون صدا، رادیو موظف شد در سال جدید فضای متفاوتی به محتوای ارائه شده روی آنتن ببخشد که موضوع مستند رادیویی از مهمترین بخش‌های این فصول بود.
وی مستند رادیویی را بخش مغفول مانده در رسانه شنیداری رادیو دانست و گفت: به دلیل تخصصی بودن این حوزه، سخت بودن تولید مستند، هزینه‌های بالای پیش تولید و براورد اندک،  تولید مستند در شبکه‌های رادیویی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و ما با  معدود مستندهایی روبه‌رو هستیم که مخاطب آن‌ها را به یاد داشته‌باشد.  از این رو معاونت صدا تصمیم گرفت با احیای این جایگاه، ساختار مستند رادیویی را ارتقا دهد تا در آینده  شبکه‌های رادیویی معاونت صدا متناسب با ماموریت خود و مخاطب هدف خود به آموزش این قبیل برنامه‌ها توجه بیش‌تری نشان دهد.
رجب سلمانی مهم‌ترین هدف از برگزاری این جشنواره را احیای ساختار و ارتقای جایگاه مستند رادیویی دانست و گفت: شناسایی و معرفی استعدادهای حوزه مستند، به روزرسانی دانش مستندسازان، گسترش و جذب مخاطبان مستندهای رادیویی، افزایش جذابیت‌های ساختار مستند از دیگر اهداف جشنواره است.
 وی افزود: برای اینکه صرفا کار جشنواره‌ای نکرده باشیم تصمیم گرفتیم در طراحی این جشنواره سیاست‌های برنامه‌سازی در رادیو را تبیین کنیم و بر اساس نیاز و افق آتی معاونت صدا بخش‌های این جشنواره را بچینیم.
وی یکی از نتایج برگزاری این جشنواره را ساماندهی برنامه‌های مستند و توجه به آن‌ها در براوردها دانست تا شاهد عدالت بیش‌تری در نگاه رسانه‌ای در آن‌ها باشیم.
رجب سلمانی با اشاره به سه بخش اصلی، مردمی و مستندنگاری  در اولین جشنواره مستند گفت: در بخش اصلی مستندهای مصوب سازمان (مستند محض، بازسازی، داستانی، گزارشی و چهره‌نگاری) را مطرح می‌کنیم و در بخش مردمی نیز دست مخاطبان را در ارائه سه محور مستند گزارشی، روایی و بازسازی بازگذاشته‌ایم.
دبیر جشنواره مستند رادیویی پژواک به بخش‌های موضوعی این جشنواره که در اردیبهشت سال جاری برگزار می‌شود اشاره کرد و گفت: چهار جایزه ویژه با عنوان های جایزه حاج قاسم سلیمانی ( دفاع مقدس، مدافعین حرم و مدافعین سلامت)، محیط زیست، زبان فارسی و گردشگری اختصاص داده‌ایم.
وی آموزش را بخشی مهم از این جشنواره دانست و تصریح کرد: دو کمیته آموزش و کارگاه‌‌های برنامه‌سازی این مهم را برعهده گرفته‌اند و تلاش می‌کنیم با برپایی این کارگاه‌ها ایده‌های برنامه‌سازان و مخاطبان را بررسی کنیم و ضمن آموزش، آن‌ها را به ساخت مستند رادیویی ترغیب کنیم.

ه گزارش جهانی پرس، عباس رجب سلمانی، دبیر نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک، ایده اصلی این جشنواره را از  سوی معاون صدا دانست و گفت: حسب نظر علی بخشی‌زاده، معاون صدا، رادیو موظف شد در سال جدید فضای متفاوتی به محتوای ارائه شده روی آنتن ببخشد که موضوع مستند رادیویی از مهمترین بخش‌های این فصول بود.
وی مستند رادیویی را بخش مغفول مانده در رسانه شنیداری رادیو دانست و گفت: به دلیل تخصصی بودن این حوزه، سخت بودن تولید مستند، هزینه‌های بالای پیش تولید و براورد اندک،  تولید مستند در شبکه‌های رادیویی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و ما با  معدود مستندهایی روبه‌رو هستیم که مخاطب آن‌ها را به یاد داشته‌باشد.  از این رو معاونت صدا تصمیم گرفت با احیای این جایگاه، ساختار مستند رادیویی را ارتقا دهد تا در آینده  شبکه‌های رادیویی معاونت صدا متناسب با ماموریت خود و مخاطب هدف خود به آموزش این قبیل برنامه‌ها توجه بیش‌تری نشان دهد.
رجب سلمانی مهم‌ترین هدف از برگزاری این جشنواره را احیای ساختار و ارتقای جایگاه مستند رادیویی دانست و گفت: شناسایی و معرفی استعدادهای حوزه مستند، به روزرسانی دانش مستندسازان، گسترش و جذب مخاطبان مستندهای رادیویی، افزایش جذابیت‌های ساختار مستند از دیگر اهداف جشنواره است.
 وی افزود: برای اینکه صرفا کار جشنواره‌ای نکرده باشیم تصمیم گرفتیم در طراحی این جشنواره سیاست‌های برنامه‌سازی در رادیو را تبیین کنیم و بر اساس نیاز و افق آتی معاونت صدا بخش‌های این جشنواره را بچینیم.
وی یکی از نتایج برگزاری این جشنواره را ساماندهی برنامه‌های مستند و توجه به آن‌ها در براوردها دانست تا شاهد عدالت بیش‌تری در نگاه رسانه‌ای در آن‌ها باشیم.
رجب سلمانی با اشاره به سه بخش اصلی، مردمی و مستندنگاری  در اولین جشنواره مستند گفت: در بخش اصلی مستندهای مصوب سازمان (مستند محض، بازسازی، داستانی، گزارشی و چهره‌نگاری) را مطرح می‌کنیم و در بخش مردمی نیز دست مخاطبان را در ارائه سه محور مستند گزارشی، روایی و بازسازی بازگذاشته‌ایم.
دبیر جشنواره مستند رادیویی پژواک به بخش‌های موضوعی این جشنواره که در اردیبهشت سال جاری برگزار می‌شود اشاره کرد و گفت: چهار جایزه ویژه با عنوان های جایزه حاج قاسم سلیمانی ( دفاع مقدس، مدافعین حرم و مدافعین سلامت)، محیط زیست، زبان فارسی و گردشگری اختصاص داده‌ایم.
وی آموزش را بخشی مهم از این جشنواره دانست و تصریح کرد: دو کمیته آموزش و کارگاه‌‌های برنامه‌سازی این مهم را برعهده گرفته‌اند و تلاش می‌کنیم با برپایی این کارگاه‌ها ایده‌های برنامه‌سازان و مخاطبان را بررسی کنیم و ضمن آموزش، آن‌ها را به ساخت مستند رادیویی ترغیب کنیم.