منطقه آزاد مشترک خزر

سید ابوالقاسم موسوی

مدیر مسوول

معیارپرس – اخیرا دومین مجمع اقتصادی خزر در مسکو برگزار شد و هیات اعزامی کشورمان نیز فعالانه در آن شرکت داشت و پیشنهادهایی هم ارائه داد. از جمله این که معاون اول رییس جمهوری پیشنهاد ایران برای ایجاد منطقه آزاد مشترک کشورهای ساحلی خزر را مطرح ساخت.
علی‌الاصول تشکیل هر نهاد مشترک اقتصادی می‌تواند بالقوه امکانی باشد که به توسعه کمک خواهدکرد. طبیعتا گردش آزاد محصولات تولید کشورهای حاشیه خزر میان سرزمین‌های منطقه، برای همگان دارای منافع قابل توجه خواهد بود به ویژه که اکثر این کشورها سوابق طولانی در ارتباطات اقتصادی و فرهنگی در درازنای تاریخ داشته‌اند و اکنون بازگشت به دوران آن روابط گسترده، مبارک خواهد بود لیکن در این زمینه از ارائه پیشنهاد تا عملیاتی کردن آن — به نحوی که حقیقتا به رونق اقتصادی و رفاه مردم کشورهای عضو بینجامد، یک فاصله‌ای هست که تحقق مطلوب اهداف را دشوار می‌کند و تجربه تشکل‌های دیگر در منطقه اهمیت موانع نانوشته را برجسته می‌سازد.در این زمینه سازمان اکو نمونه مشخصی است که گرچه فعالیت‌های سودمندی داشته اما انتظارات را برآورده نکرده است که اگر این سازمان به اهدافش دست پیدا کرده بود به تنهایی برای مقابله ایران با تحریم‌های غرب کفایت می‌کرد. البته که عدم توفیق کامل یک سازمان بین کشوری توجیهی برای مردود دانستن ایجاد تشکل‌های تازه نیست بلکه تنها زنگ اعلامی است که برای ایجاد مراکز مشترک جدید آسیب شناسی ناموفق بودن مشابه آن انجام شود تا رسیدن به اهداف مورد نظر با موانع کمتر روبه‌رو باشد و توفیقات بیشتری نصیب اعضا نماید.