می شودگفت عذربدترازگناه؟!

 

 

گذرا ، چند نکته در باره دفاعیه خبری رییس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در باره برخوردی که با دانشجویانش داشته است…

۱– ایشان رییس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران هستند ، یعنی یکی از مهمترین دانشگاه های ایران و معتبر در جهان.
۲ — ایشان به عنوان رییس چنین دانشکده ای علی الاصول باید از برجستگان پژوهش های علمی در زمینه مسایل اجتماعی باشند و شناخت درست و نسبتا کاملی از جامعه و افراد آن داشته باشند.

حال برش هایی از سخنان ایشان در گفتگو با رسانه ها…ایسنا:
▪”… در خصوص جزئیات حواشی اتفاق اخیر دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تاکید کرد: فیلمی که اخیرا از ماجرای دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران منتشر شد تمام ماجرا نیست و فقط بخشی از صحنه است متاسفانه برخی دانشجویان که مدعی آگاهی مسائل دانشگاه هستند همه اتفاق را روایت نکردند و صرفا بخش کوتاهی از ماجرا را منعکس کردند.”
¤ گر چه مانمی دانیم این گزارش تصویری تقطیع شده هست یافقط همان هست که درشبکه های مجازی منتشرشده لیک اصل را برصحت گفته رییس می گذاریم .ایشان اما آنچه راکه پخش شده منکر نشده اند.حتی اگرآن تصاویر همه واقعیت را نشان ندهد ، همانی را که نشان می دهد برای این که متوجه شویم شناخت یک دانشمند از اجتماعی که در آن زندگی می کند چه مقدار هست ، کافی است!

▪”وی تاکید کرد: موضوع درگیری ما با برخی دانشجویان دقیقا به دلیل این بود که بنده وقتی برای ادای فریضه نماز ظهر به محیط دانشکده رفتم رفتار نامناسبی از دو تن از دانشجویان دختر و پسر مشاهده کردم. با وجودی که دیدن این رفتار برای من بسیار سخت بود سعی کردم نادیده بگیرم، اما پس از اتمام نماز دیدم این رفتار همچنان در محوطه دانشکده ادامه دارد که به سمت دانشجو رفتم بدون توهین و تندی تا در این خصوص صحبت کنم که البته دانشجو نیز مقاومتی نکرد. صرفا کارت دانشجو را از دانشجوی پسر گرفتم و به آن ها گفتم دانشجوی دختر که صحنه را ترک کرده بود، باید خود را به دانشگاه معرفی کند.”
¤ با توجه به این که ایشان سخنان خود در آن تصاویر منتشرشده را تکذیب نکرده اند ، و ایشان تاکیدکرده اندکه پس از ادای فریضه نماز(مسلماهمراه با یک حال واحوال معنوی) در برگشت از نمازخانه کارت دانشجو را گرفته و به دفترخود رفته اند ، فی الواقع دانشجویان شانس آورده اند که بدتر از آن نشنیده اند و خدا را شکر همگی سالم هستند.

▪”وی یادآور شد: من هیچ توهینی حتی به دانشجوی متخلف نکردم صرفا توضیح دادم این رفتار مناسب و شایسته محیط دانشگاه نیست. ما سعی می کنیم احترام دانشجو را حفظ کنیم
[اما برخی دانشجویان خودشان احترامشان را حفظ نمی‌کنند و قوانین را
رعایت نمی‌کنند. دانشجویی که خودش قواعد را رعایت نمی کند از من
انتظار دارد من پایبند به قوانین آن ها باشم.”]
¤ درست ، نکته اصلی — که یحتمل انبوهی از آنان که قرعه “مقام داری” به نامشان خورده است همین گونه تصور دارند ، این هست که ؛ آنان وظیفه توجیهی ،هدایتی ،تربیتی و… برای خویش قائل نیستند. منصبی در چنگ دارند و از بالا و رقیبانه به سایرین می نگرند و البته در این جا دانشجویان سوژه هستند؛”آنان قواعدما را رعایت نمی کنند ، پس انتظار نداشته باشند که ماهم قواعد آن ها را رعایت کنیم”!
گرچه رعایت ادب در رفتار و کلام و “لین” سخن گفتن با دیگران از قواعد گروه و دسته خاصی نیست بلکه یک منش انسانی است که رعایت آن از مدعیان بیشتر انتظار است ، باید ریشه این برخورد را در جای دیگر جستجو کرد.

  1. سرانجام ؛ با تکرار دو فراز از سخنان ایشان به نقل از ایلنا ، بد نیست این بحث غم انگیز را نقطه پایان بگذاریم!:
    ▪”رئیس دانشکده علوم اجتماعی تصریح کرد: من به لحاظ سنی کسی هستم که انقلاب اسلامی را دیده‌ام ، جنگ تحمیلی را دیده‌ام و از نسل انقلابیون بودم و حالا می‌بینم چند تا دانشجو و اصلاً چند تا بچه می‌خواهند چه کارهایی انجام دهند و مدام تکرار می‌کنند که دنبال فضای آکادمی هستند. کسی می‌تواند ادعا کند که ما قواعد را رعایت نکرده‌ایم که خودش تمام قواعد دانشگاه را رعایت کند.”
    ▪”رئیس دانشکده علوم اجتماعی خاطرنشان کرد: ما از کسی جز خدا نمی‌ترسیم. توکل ما به خداست. با کسی کاری نداریم و به روش دین خودمان عمل می‌کنیم. بنابراین دال مرکزی اتفاقی که در دانشکده افتاده است ، مربوط به روابط نامشروع دختران و پسران است که نباید اینگونه باشد.