مقابله جمعی باریزگردهاوتوفان شن

 

چند سال هست که ریزگردها و نوفان های شن و گردوغبار ، بخش قابل توجهی از سرزمین ایران را زیر تاثیر مخرب خود قرارداده و زندگی را برای ساکنان مناطقی از کشور دشوار کرده است .طی این سال ها ، کارشناسان موارد متعددی را در رابطه با منشاء این آسیب ها ذکر کرده اند. در مجموع از آن اظهار نظرها این گونه فهم می شود که شیوع ریز گردها هم منشاء داخلی دارد و هم منشاء خارجی و هم عوامل جغرافیایی و آب و هوایی در آن دخیل است و هم عامل انسانی !
ناگفته نماند که در این سال ها که مردم گرفتار و رنجور این حوادث طبیعی محیط زیستی یا طبیعی انسان ساخت بودند ، اقداماتی نیز در راستای مقابله با آن ، در کشور صورت می گرفت و حتی در ارتباط با کنترل عوامل با منشاء خارجی نیز ، با همسایگان گفتگو ۳ شد که گاهی همکاری ان ها راجلب می کرد و گاهی نیز عدم همکاری آن ها بر مشکلات می افزود.اما اکنون در رابطه با انجام یک کارجمعی ، اقدامی مناسب در مسیر جلب همکاری بین المللی و جذب مشارکت همسایگان و کشورهای منطقه صورت گرفته است. بر پایه گزارش رسانه ها ؛

“قطعنامه « مقابله با توفان‌های شن و گرد و غبار» با ابتکار عمل جمهوری اسلامی ایران و پیشنهاد اجلاس تهران ، در ششمین مجمع جهانی محیط‌زیست ملل متحد در نایروبی کنیا تصویب شد.
این قطعنامه تشدید توفان‌های ماسه و گردوغبار را به عنوان چالشی بزرگ برای مناطق خشک، نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب جهان به ویژه در مناطق آفریقا و آسیا می داند و تاکید دارد این چالش بزرگ آسیب‌های اجتماعی — اقتصادی قابل توجهی را به کشورهای مختلف وارد کرده است و نیاز به هماهنگی لازم برای مقابله و اجرای اقدامات فوری به منظور کاهش اثرات این پدیده، به‌ویژه در مناطقی که بیشتر در معرض آسیب قرار دارند، وجود دارد.
در متن این قطعنامه آمده است: لازم است همکاری در سطوح جهانی و منطقه‌ای با هدف مقابله با توفان‌های ماسه و گردوغبار و کاهش اثرات نامطلوب آن تقویت شود و بر اجرای اقدامات تاب‌آوری برای مقابله و جلوگیری از این پدیده که مستلزم درکی بهتر از اثرات چند وجهی زیاد آن است، تاکید شود.
همچنین این قطعنامه اشاره دارد: از جمله اثرات چند وجهی این پدیده آسیب به سلامت، رفاه و معیشت مردم، افزایش بیابان‌زایی، تخریب سرزمین، جنگل‌زدایی، از بین رفتن تنوع زیستی و بهره وری زمین و همچنین اثرات منفی بر رشد پایدار اقتصادی است.
این قطعنامه از کشورهای عضو دعوت می‌کند تا در زمینه پژوهش، مدل‌سازی و سیستم‌های هشدار زود هنگام با هدف به حداقل رساندن اثرات توفان‌های ماسه و گردوغبار در اکوسیستم‌ها و معیشت، ظرفیت لازم را ایجاد کنند.
همچنین قطعنامه «مقابله با توفان‌های ماسه و گردوغبار» از کشورهای عضو می‌خواهد تا اقدامات و سیاست‌های پاسخگویی به نیازهای زنان و دختران برای مقابله با توفان‌های ماسه و گردوغبار و تضمین حضور، توانمندسازی، مشارکت عادلانه، فراگیر، مؤثر، معنی‌دار و آگاهانه زنان و دختران را در تمامی سطوح بیشتر اجرا کنند.”

گر چه نهادهای تخصصی بین المللی دارای قدرت اجرایی نیستند لیکن بنا به تعهدات داده شده از سوی اعضاء ، تصمیمات این نهادها به شکلی لازم الاجرا تلقی می شود و مسیر همکاری کشورها را با یکدیگر ، هموار می سازد.مسلم است تصویب این قطعنامه اثرات زود بازده عملی در کاهش بروز و شدت ریز گردها و آسیب های آن نخواهد داشت اما انتظار می رود اقدامات لازم با تاثیرات دراز مدت ، از سوی همه کشورهای منطقه صورت پذیرد و آینده بهتری برای ساکنان مناطقی که زیر فشار این ریز گردها و توفان های شن قراردارند ارمغان آورد.