معرفی کتاب فلسفه‌ی تراژدی

معرفی کتاب فلسفه‌ی تراژدی . از افلاطون تا ژیژک.