معاملات غیرمجاز ارزی جرم است

براساس مصوبه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه معاملات غیرمجاز ارزی در فضای مجازی نظیر خرید و فروش، حواله، صلح، معاملات فردایی ارز، کارگزاری ارزی و تبلیغ امور مذکور در فضای مجازی، بدون مجوز بانک مرکزی جرم است.

به گزارش بانک مرکزی، در یکصد و سی و هشتمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دادستانی کل کشور، «هر گونه معاملات غیرمجاز ارزی در فضای مجازی نظیر خرید و فروش، حواله، صلح و همچنین معاملات فردایی ارز، کارگزاری ارزی و تبلیغ امور مذکور در فضای مجازی، بدون مجوز بانک مرکزی» به عنوان بند «هـ۱۲» فهرست مصادیق محتوای مجرمانه تصویب شد.

با توجه به این مصوبه تبلیغ معاملات غیرمجاز ارزی در فضای مجازی که اغلب با سوءاستفاده از عنوان «صرافی» صورت می‌پذیرد جرم‌انگاری شده و با اعلام بانک مرکزی، برخورد لازم از سوی دادستانی کل کشور با این فعالیت‌ها انجام خواهد شد