مصرف کولر‌های آبی نصف می‌شود


سخنگوی صنعت برق گفت: اگر متوسط مصرف کولر آبی را ۵۰۰ کیلووات در نظر بگیریم با استاندارد‌ جدید در تولید، مصرف کولر‌ها ۵۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

سخنگوی صنعت برق گفت: یکی از مواردی که منجر به افزایش مصرف برق در تابستان می‌شود و سهم زیادی در این مورد دارد، وسایل سرمایشی است. بیش از ۳۱ مگاوات مصرف برق کولر‌ها در تابستان است که به اوج می‌رسد.

او ادامه داد: به لحاظ مصرف، سهم کولر‌های گازی دو برابر کولر‌های آبی است که به این دلیل است که بخشی از کشور در مناطق گرمسیر هستند و از این نوع کولر استفاده می‌کنند. تا حدودی استفاده از کولر‌های گازی در مناطق مرکزی کشور نیز شایع شده و این منجر شده ۲۰ هزار مگاوات از سهم وسایل سرمایشی مربوط به کولر‌های گازی و ۱۰، ۱۱ هزار مگاوات هم سهم کولر‌های آبی و سیستم‌های متمرکز سرمایشی باشد.

رجبی مشهدی گفت: وزارت نیرو در جهت ارتقای استاندارد کولر‌ها با همکاری سازمان استاندارد نسبت به ارتقای بهره وری اقدام کرده و کولر‌هایی که جدید تولید شوند از موتور‌های bldc بهره خواهند برد که می تواند مصرف برق را تا ۵۰ درصد کاهش دهند که تاثیرگذاری زیادی دارد.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه ایران گفت: اگر تولید سالانه ۱ میلیون و۲۰۰ هزار کولر آبی محقق شود و مصرف کولر‌ها را به طور متوسط ۵۰۰ کیلووات در نظر بگیریم، با ارتقای بهره‌وری مصرف آن‌ها به ۲۵۰ کیلووات ساعت می‌رسد و به عبارتی مصرف برق کولر‌های آبی نصف می‌شود