مرحله دوم طرح ساماندهی مشاوران املاک

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران از آغاز مرحله دوم طرح ساماندهی مشاوران املاک در شهر تهران و همزمان در سراسر کشور از ابتدای صبح امروز خبر داد.

حسین جنتی مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران گفت: طی هفته گذشته جلساتی با نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، اماکن، تعزیرات و پلیس اقتصادی داشتیم که مقرر گردید با تجدید قوای مجدد از صبح امروز هشتم مرداد ماه جاری گشت‌های ساماندهی مشاوران املاک در مناطق مختلف تهران مستقر و مطابق با فرآیندهای کاری، بازرسی از بنگاه های مشاور املاک انجام شود.

وی تصریح کرد: مهم‌ترین تخلفی که منجر به پلمب واحدها می‌شود نداشتن مجوز فعالیت صنفی و تخلفات در گرفتن کمیسیون و حق مشاور املاکی است.

جنتی رعایت عدالت در برخورد با موجران و مستأجران مطابق با قوانین صنفی را از حقوق شهروندان برشمرد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران همچنین گفت: مطابق برنامه ریزی‌های صورت گرفته، به صورت هفتگی ۲۰۰ بنگاه مشاور املاک متخلف در شهر تهران در طرح مرحله دوم پلمب خواهد شد.