لیست خودرو‌های ۷۰ تا ۱۰۰میلیونی در بازار

آنچه در زیر می‌آید قیمت روز خودروهای صفر بازار تهران طی بهمن ماه ۹۸ است که بین ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان در سطح بازار قیمت خورده است.. 

منبع :خبرروزانه