قیچی برگردان ماندگار جهانبخش مقابل چلسی

یک طراح اندونزیایی جدیدترین اثر وکتور خود را به تصویری از قیچی برگردان علیرضا جهانبخش در بازی با چلسی اختصاص داده است.

656