قالیباف رئیس مجلس یازدهم شد

ترکیب اعضای هیات‌رئیسه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با رأی اکثریت نمایندگان پارلمان انتخاب شد.

انتخابات هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در اولین سال یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روزپنجشنبه، هشتم خرداد 99پارلمان برگزار شد که در این جلسه محمدباقر قالیباف با 230 رأی از مجموع 264 رأی مأخوذه رئیس قوه‌مقننه شد.

ترکیب کامل اعضای هیئت‌رئیسه یازدهمین دوره مجلس به شرح زیر است:

ردیفنام و نام خانوادگیسِمَت
1محمدباقر قالیبافرئیس 
2امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمینایب رئیس اول
3علی نیکزادنایب رئیس دوم
4احمد امیرآبادی فراهانیدبیر 
5سید ناصر موسوی لارگانیدبیر 
6حسینعلی حاجی دلیگانیدبیر 
7محسن دهنویدبیر 
8روح الله متفکر آزاددبیر 
9 علی کریمی فیروزجاییدبیر
10حجت الاسلام علیرضا سلیمیناظر
11 محسن پیرهادیناظر 
12محمد حسین فرهنگیناظر