غافلگیری های سیل

 


امسال به یمن بارش های متناوب ، فلات ایران بهاری ترین بهارچنددهه اخیر رابخوددیده است.اما ، متاسفانه زیبایی های این بهار در برخی از مناطق فلات به ویژه چندین نقطه کشور به علت سیلابی شدن بارش ها و تحمیل خسارات مالی و جانی به بعضی از  هموطنان ، شیرینی لذت بخش درک بهار زیبا را در کام مردم تلخ کرده است.
نکته ای که در این رابطه قابل توجه هست آنست که چند سالی است مساله تغییرات آب و هوایی و زیان های احتمالی آن — در کنارمنافع بارش ها ، مورد هشدار متخصصان وکارشناسان بوده و هست و تاکید بر آن نیز جاری بر زبان صاحبان تصمیم و مسولان اجرا می باشد! با این حال خسارات بوقوع پیوسته در هر بارش سیل آسا ، همچنان زندگی مردم را دگرگون می کند و نهادهای مرتبط تنها در رسیدگی بعد از خسارات وارده حضور می یابند که طبیعتا آن هم ترمیم جزیی از کل خواهد بود. در این باره گویا مساله پیشگیری کلا فراموش شده و برنامه ای برای جلوگیری از خسارات وجودندارد.
گفتنی است که در هر مورد از آسیب هایی که به مناطق مسکونی واردشده فقدان تاسیساتی که از شدت سیل بکاهد یا آن را به سمت دیگری هدایت کند ،کاملامحسوس است وعلاوه بر آن ، ساخت وسازهای غیرمجاز در مسیل های طبیعی — که در صورت جاری شدن سیل می توانسته  از آسیب ها بکاهند ، خود بر شدت صدمات واردشده افزوده است.
درهرحال ، اگر بیان این عبارت “تغییرات آب و هوایی” به معنای آن باشد که سرزمین ما در فصول بارش ها از نزولات آسمانی بیشتری برخوردار خواهد بود لاجرم لزوم پیش بینی های لازم برای کاهش صدمات سیل ضرورت عاجل پیدا می کند. امید است این مهم در برنامه های آتی جدی تر مورد عنایت برنامه ریزان قرارگیرد.