سیزدهمین جلسه ملاقات مردمی شهردار منطقه ۱۶ با شهروندان

سی‌وچهارمین جلسه ملاقات مردمی شهردار منطقه ۱۶ با شهروندان در سال ۱۴۰۰ دوشنبه ۶ دی ماه، با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی به صورت حضوری با شهروندان برگزار گردید.

🔸معیارپرس – به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۱۶؛ در راستای پیش‌گیری از شیوع کرونا و با توجه به اهمیت تکریم ارباب رجوع و پاسخ‌گویی به آن‌ها جلسه ملاقات مردمی شهردار منطقه با همراهی مدیران حضوری انجام شد.

🔸 سید مرتضی روحانی شهردار منطقه ضمن گفتگو با شهروندان و بررسی درخواست‌های آن‌ها دستورات لازم در این خصوص را صادر کرد.

🔸 شایان ذکر است؛ در جلسات ملاقات مردمی وضعیت رسیدگی به درخواست های شهروندان در هفته های گذشته نیز بررسی می شود.

روابط‌عمومی‌شهرداری‌منطقه۱۶