سه گروه از زندانیان مشمول مرخصی نمی‌شوند

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اعطای مرخصی و شرایط آن به زندانیان توضیحاتی ارائه داد.غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان گفت: قوه قضائیه تمایل دارد که یکایک زندانیان در چارچوب ضوابط از تسهیلات و امتیازات مناسب برخوردار شوند. سه گروه از زندانیان بعد از اعطای مرخصی و بعد از اعطای عفو در زندان باقی ماندند یک گروه مرتکبان جرایم خشن هستند.

وی افزود: گروه دوم زندانیانی هستند که ضوابط دستورالعمل شامل حال آن ها می‌شد اما استفاده از مرخصی نیازمند اقداماتی از ناحیه خود زندانی و خانواده وی بود. برخی از زندانیان علیرغم مشمولیت مرخصی به دلیل عدم تأمین مناسب نتوانستند از مرخصی استفاده کنند البته این ها به مرور تأمین کرده و استفاده خواهند کرد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: مقرر شد کمیته‌ای تشکیل تا نحوه تخفیف تأمین بررسی شود.

اسماعیلی افزود: گروه سوم متهمان تحت قرار هستند و مرخصی شامل آن ها نمی‌شد به این دلیل که بخشنامه مشمول محکومین می‌شود.