سناریوی جدید وزارت صمت برای کنترل بازار خودرو

یک منبع آگاه از کاهش زمان تحویل خودرو برای حذف دلال‌ها و کنترل فاصله قیمتی بازار و کارخانه خبر داد.

یک منبع آگاه درباره تصمیمات وزارت صمت برای کنترل بازار از احتمال طراحی سناریوی جدید خبر داد و اظهار کرد: افزایش قیمت خودرو اجتناب ناپذیر است، اما احتمالا وزارت صمت خودروساز‌ها را ملزم به کاهش زمان تحویل خودرو‌های پیش فروش شده خواهد کرد.
این به معنای آن است که قیمت خودرو در کارخانه تا حدودی افزایش پیدا کرده و خودروساز‌ها از مرحله زیان خارج می‌شوند، اما با توجه به احتمالات مطرح شده این قیمت تا حدود زیادی کم‌تر از قیمت بازار خواهد بود.
کاهش زمان تحویل پیش فروش‌ها در نهایت باعث خواهد شد افرادی که قصد خرید خودرو دارند به جای بازار آزاد، سراغ کارخانه رفته و واسطه گری‌ها و دلالی‌ها از بازار خودرو حذف خواهد شد.
به عقیده بسیاری از کارشناسان علت اصلی سود ناشی از دلالی فاصله بین کارخانه و بازار است در نتیجه کاهش زمان تحویل خودرو در کارخانه منجر به کاهش قیمت خودروها خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران/