رونمایی از نشان دسترسی‌پذیری اماکن


نشان دسترسی‌پذیری ساختمان‌های دولتی و غیردولتی به پیشنهاد مدیر انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران و تصویب ستاد مناسب‌سازی کشور در بیست و ششمین جلسه ستاد مناسب‌سازی کشور با حضور رییس سازمان بهزیستی کشور و معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رونمایی شد.

«علی همت محمود نژاد» مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران با اعلام این خبر گفت: این نشان‌ها در دو سطح نقره‌ای و طلایی تنظیم شده و به ساختمان‌های عمومی دولتی و غیردولتی که ضوابط و دستورالعمل شهرسازی درخصوص مناسب‌سازی برای معلولان جسمی حرکتی، نابینایان و ناشنوایان را رعایت کنند، اهدا خواهد شد.

وی که خود پیشنهاد دهنده این نشان است، ادامه داد: با اعطای این نشان به دستگاه‌ها مخالف است و باید صرفا به ساختمان‌های دسترس‌پذیر واگذار گردد.

سخنگوی شبکه ملی افراد دارای معلولیت با انتقاد از مناسب‌سازی اماکن و معابر و وسایل نقلیه برای افراد دارای معلولیت تصریح کرد: متاسفانه روند مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری برای این افراد به کندی، ناملموس و آرام پیش می‌رود و علیرغم برگزاری جلسات متعدد ستاد مناسب‌سازی، تغییر محسوسی در وضعیت مناسب‌سازی کشور دیده نمی‌شود.

محمودنژاد خاطرنشان کرد: اغلب مصوبات ستاد مناسب‌سازی کشور یا به دست فراموشی سپرده شده و یا مقاومت بسیار شدید دربرابر اجرای آن وجود دارد.

وی با اشاره به بازدیدش از بیمارستان عدل به عنوان نماینده وزارت کشور، گفت: این بیمارستان اگر تغییرات جزیی در دسترس‌پذیری برای افراد دارای معلولیت انجام دهد می‌تواند به عنوان ساختمان دریافت کننده اولین نشان طلای مناسب‌سازی کشور باشد.

محمودنژاد همچنین از رییس سازمان بهزیستی کشور درخواست کرد تاجهت رفع نواقص موجود در تنها هتل ویژه افراد دارای معلولیت در مشهد دستورات لازم رابدهدو نسبت به بهره برداری آن با توجه به این که ۷ ماه از افتتاح آن می‌گذردرا، به طور ویژه صادر کند.

منبع : ایلنا