رئیس دایره برنامه ریزی و آمار اعتباری بانک توسعه صادرات ایران مطرح کرد:

رشد ۷۱ درصدی اعطای تسهیلات به SMEها در سال ۱۴۰۰

رئیس دایره برنامه ریزی و آمار اعتباری بانک توسعه صادرات ایران گفت: این بانک در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۲۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت های کوچک و متوسط اعطا کرده که نسبت به سال پیش از آن ۷۱ درصد رشد را نشان می دهد.

به گزارش پایگاه خبری معیارپرس به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، پریسا حمدی با اشاره به اهمیت حمایت از شرکت های کوچک و متوسط در مسیر توسعه پایدار، افزود: تامین سرمایه درگردش و مشارکت در احداث واحدهای تولیدی صادراتی از اهم برنامه های بانک توسعه صادرات ایران در سال های اخیر بوده است.
وی، تامین طرح ها و همچنین سرمایه در گردش شرکت های صادرات محور را از هدف گذاری های مهم بانک توسعه صادرات ایران در سال های اخیر عنوان کرد و اظهار داشت: طی سال ۱۴۰۰ توانسته ایم بیش از ۱۸۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات به مشتریان اعطا کنیم که این رقم نسبت به سال ۱۳۹۹ رشدی ۴۱ درصدی را نشان می دهد.
رئیس دایره برنامه ریزی و آمار اعتباری بانک توسعه صادرات ایران، اذعان داشت: این بانک توسعه ای، خدمات و تسهیلات خود را با هدف ایجاد رونق اقتصادی، اجتماعی و جهش تولید در مناطق مختلف در سطح منطقه ای و ملی به تولیدکنندگان صادرات محور خود اعطا کرده است.