دستکاری افکار عمومی “انتشار خبر”

بخش هفتم
دکتر حجت الله عباسی

هفتمین خوان دستکاری افکار عمومی در فرایند رسانه های جمعی، انتشار اخبار است. مجموعه و بولتن خبری به تعدادی خبر و گزارش اطلاق و راس ساعت معینی پخش می شوند. تعیین اولویت آیتم ها برای پخش را چینش اخبار گویند.
در اطلاع رسانی حرفه ای، ارزش های خبری میزان اهمیت و اولویت در چینش اخبار را تعیین می کنند. در رسانه های جریان اصلی اخبار مهم قاعدتا در ابتدای خبرها پخش می شوند و خلاصه اخبار نیز معمولا به اخبار مهم اختصاص می یابند.
دستکاری در افکار عمومی در رسانه های عمومی به این صورت رخ می دهد که اولویت بندی خبرها نه بر اساس ارزش های خبری بلکه تحت ملاحظات دیگری تعیین شود. خبرهای کم اهمیت در صدر اخبار رادیو وتلویزیون جاخوش کنند و یا بر تیتر اصلی مطبوعات جریان اصلی نقش بندند.
در رسانه های جریان اصلی چنانچه خبر مهمی به انتهای کنداکتور مجموعه خبری انتقال یابد در صدد القای کم اهمیت بودن آن خبر نسبت به سایر اخبار مجموعه است. یکی از شگردهای دیگر دستکاری افکار عمومی، فوریت بخشیدن مصنوعی به پاره ای از اخبار در یک مجموعه خبری است.
مطبوعاتی که رسالت اصلی آن ها انتشار اخبار است؛ چنانچه اخبار مهم به جای نیم صفحه بالایی صفحه اول، آن هم با تیتر و با فونت و سایز درشت، به صفحات دیگر و با فونت و سایز ریز منتقل شود، دستکاری در افکار عمومی است.در مطبوعات از طریق صفحه آرایی، فونت، سایز و رنگ بندی متفاوت می توان در افکار عمومی دستکاری کرد.
بعد دیگری از دستکاری، از طریق اجرا و گویندگی در اخبار رادیو و تلویزیون انجام می شود. در پخش اخبار، گویندگان و مجریان می توانند از طریق ارتباطات غیر کلامی، لحن و فراز و فرود و تاکید بر کلمات ماهیت اخبار را تغییر داده و بر افکار عمومی تاثیر گذارند. لابد شنیده اید در عبارت “بخشش لازم نیست اعدامش کنید” مکث کوتاه بعد از “بخشش” یا بعد از “نیست” دو معنای بسیار متضاد ایجاد می کند.
پیچیده ترین دستکاری افکار عمومی از طریق تصویر انجام می گیرد. از طریق کادربندی دوربین می توان با کوچک نمایی یا بزرگ نمایی، حذف واقعیات مهم و پاره حقیقت گویی در افکار دست برد. هم چنین عکس و گرافیک ظرفیت قابل توجهی برای دستکاری در افکار عمومی دارند.
پخش زنده اخبار، مدعی حذف دروازه بانی اطلاعات و هر گونه سانسور در اخبار است. چینش متفاوت فریم های تصویر به ویژه هنگام پوشش خبری با واحدهای سیار چند دوربینه، معانی متضادی را ایجاد می کند.
برای خنثی کردن جنگ روانی رسانه های جمعی، اخبار خود را از رسانه های معتبر، متنوع، متکثر و با روش و منش متفاوت دریافت کنید تا در چنبره دستکاری افکار عمومی گرفتار نشوید.