دستکاری افکار عمومی “اتاق خبر”

بخش ششم
دکترحجت الله عباسی

در رسانه های خبری «اتاق خبر یا نیوزروم» به عنوان پلتفرمی دیجیتال، مرکز هدایت، کنترل و نظارت بر فرایندها و فعاليت های خبری مشتمل بر سوژه یابی؛ گردآوری اطلاعات؛ تنظیم و پردازش؛ و انتشار اخبار هست.
در اين سامانه هوشمند، يكپارچه و پرسرعت، کلیه فعاليت کادرهای خبری از جمله خبرنگاران، گزارشگران، دبیران اخبار و سردبیران، گويندگان، مجريان اخبار و عوامل هنری مانند تصويربرداران و گرافيست ها و ساير عوامل سامان می یابد.
اتاق خبر زير سيستم هایی مانند؛ ذخیره و پردازش و بازیابی اطلاعات دارد. پردازش هر فایل متنی، صوتی، تصویری و جلوه های ویژه گرافیکی در اين سامانه انجام می شود. دستکاری در افکار عمومی در اتاق خبر از طریق ویرایش و کم و زیاد کردن اطلاعات به مفهوم عام آن يعنی تصوير، صدا و متن و کاربست مجموعه ای از تاکتیک ها و تکنیک ها و متناسب با سياست ها و اهداف رسانه انجام می شود.
بی اعتنایی به ارزش های خبری، دستکاری در عناصر خبر، دستکاری بار عاطفی كلمات و جايگزين كردن تفسيرهای شخصی به جای ارزش های خبری و بكارگيری ده ها تاكتيك و تكنيك جنگ روانی در زمره روش های دستکاری در افکار عمومی است.
صنعت ديجيتال امكان دستكاری در صدا و تصوير را به شدت افزایش داده است. با انواع نرم افزارها می توان تحريف نامحسوس در صدا و تصوير انجام داد. امروزه هر يك از كاربران با انواع عكس های فيك فتوشاپی آشنایی دارد.
دستکاری در افکار عمومی در بسته های خبری در پاره ای از اخبار رویدادهای چالش برانگيز رخ می دهد. زیرا اخبار خنثی نه تنها ضرورتی به دستکاری در آن ها نیست بلکه ظرفیت دستکاری نیز ندارند. دستکاری در اخبار اصولا در مواردی رخ می دهد که امکان وارسی و داوری برای افکار عمومی دشوار است.
فلسفه ذاتی رسانه های جمعی نمایندگی افکار عمومی برای تامين نیازهای شهروندان با هدف شناخت درست محيط و تصمیم گیری دقيق و به هنگام است. شوربختانه در رویدادهایی که به علت فقدان اطلاعات، محل مناقشه افکار عمومی هستند، گاهی فشارهای بیرونی و درونی رسانه ها موجب می شوند، اصحاب خبر، به جای تنظیم اطلاعات و داده های رخدادها مطابق ابعاد و جوانب واقعیات، اخبار تحریف شده در اختیار مخاطبان و کاربران قرار دهند و گاه اصلا اخبار پاره ای از رویدادها، شانسی برای انتشار پیدا نکنند.
خبر سازی در اتاق خبر نه بر اساس ترجیحات مخاطبان، بلکه بر اساس طرح و سلیقه کنترل کنندگان رسانه انجام می پذیرد. به ویژه در رسانه هایی که از منابع عمومی استفاده می کنند و دغدغه ای برای تامین منابع مالی خود ندارند.
امروزه افزون بر 200 نوع تاكيتك و فراتاكتيك جنگ روانی در رسانه های خبری استفاده می شود كه تشخيص آن ها چندان سهل نیست. تكنيك هایی كه ساده ترين آن ها مانند؛ كوچك نمایی، بزرگنمایی، ماساژ پيام، دست چين كردن پيام، كلی گویی، مبالغه و ادعا و مواردی از اين دست است، درزمره آن تاکتیک هابشمارمی رود.