دستکاری افکار عمومی “اتاق خبر”

بخش ششم
دکترحجت الله عباسی

در رسانه های خبری «اتاق خبر یا نیوزروم» به عنوان پلتفرمی دیجیتال، مرکز هدایت، کنترل و نظارت بر فرایندها و فعالیت های خبری مشتمل بر سوژه یابی؛ گردآوری اطلاعات؛ تنظیم و پردازش؛ و انتشار اخبار هست.
در این سامانه هوشمند، یکپارچه و پرسرعت، کلیه فعالیت کادرهای خبری از جمله خبرنگاران، گزارشگران، دبیران اخبار و سردبیران، گویندگان، مجریان اخبار و عوامل هنری مانند تصویربرداران و گرافیست ها و سایر عوامل سامان می یابد.
اتاق خبر زیر سیستم هایی مانند؛ ذخیره و پردازش و بازیابی اطلاعات دارد. پردازش هر فایل متنی، صوتی، تصویری و جلوه های ویژه گرافیکی در این سامانه انجام می شود. دستکاری در افکار عمومی در اتاق خبر از طریق ویرایش و کم و زیاد کردن اطلاعات به مفهوم عام آن یعنی تصویر، صدا و متن و کاربست مجموعه ای از تاکتیک ها و تکنیک ها و متناسب با سیاست ها و اهداف رسانه انجام می شود.
بی اعتنایی به ارزش های خبری، دستکاری در عناصر خبر، دستکاری بار عاطفی کلمات و جایگزین کردن تفسیرهای شخصی به جای ارزش های خبری و بکارگیری ده ها تاکتیک و تکنیک جنگ روانی در زمره روش های دستکاری در افکار عمومی است.
صنعت دیجیتال امکان دستکاری در صدا و تصویر را به شدت افزایش داده است. با انواع نرم افزارها می توان تحریف نامحسوس در صدا و تصویر انجام داد. امروزه هر یک از کاربران با انواع عکس های فیک فتوشاپی آشنایی دارد.
دستکاری در افکار عمومی در بسته های خبری در پاره ای از اخبار رویدادهای چالش برانگیز رخ می دهد. زیرا اخبار خنثی نه تنها ضرورتی به دستکاری در آن ها نیست بلکه ظرفیت دستکاری نیز ندارند. دستکاری در اخبار اصولا در مواردی رخ می دهد که امکان وارسی و داوری برای افکار عمومی دشوار است.
فلسفه ذاتی رسانه های جمعی نمایندگی افکار عمومی برای تامین نیازهای شهروندان با هدف شناخت درست محیط و تصمیم گیری دقیق و به هنگام است. شوربختانه در رویدادهایی که به علت فقدان اطلاعات، محل مناقشه افکار عمومی هستند، گاهی فشارهای بیرونی و درونی رسانه ها موجب می شوند، اصحاب خبر، به جای تنظیم اطلاعات و داده های رخدادها مطابق ابعاد و جوانب واقعیات، اخبار تحریف شده در اختیار مخاطبان و کاربران قرار دهند و گاه اصلا اخبار پاره ای از رویدادها، شانسی برای انتشار پیدا نکنند.
خبر سازی در اتاق خبر نه بر اساس ترجیحات مخاطبان، بلکه بر اساس طرح و سلیقه کنترل کنندگان رسانه انجام می پذیرد. به ویژه در رسانه هایی که از منابع عمومی استفاده می کنند و دغدغه ای برای تامین منابع مالی خود ندارند.
امروزه افزون بر ۲۰۰ نوع تاکیتک و فراتاکتیک جنگ روانی در رسانه های خبری استفاده می شود که تشخیص آن ها چندان سهل نیست. تکنیک هایی که ساده ترین آن ها مانند؛ کوچک نمایی، بزرگنمایی، ماساژ پیام، دست چین کردن پیام، کلی گویی، مبالغه و ادعا و مواردی از این دست است، درزمره آن تاکتیک هابشمارمی رود.