دسترسی به غذای ارزان

سید ابوالقاسم موسوی

مدیر مسئول

معیارپرس – مساله تامین غذا در هر جامعه ای از اهم موضوعاتی است که مردم نسبت به آن حساس هستند. حتی در کشورهایی که مزیت‌های آب و هوایی یا تنوع در تولید محصولات وجود ندارد، حداقل در عمده مواد ضروری مورد نیاز مردم ، برنامه‌ریزی می‌شود. طبعا در جامعه ما نیز تولید مناسب محصولات استراتژیک مورد توجه مردم و برنامه‌ریزان هست. باید اذعان کنیم در این مورد گرچه تلاش‌های متعدد و مستمر انجام شده لیک در برخی موارد مانند تولید گندم (که خوراک اصلی مردم هست)همواره رسیدن به نقطه اطمینان بخش درنوسان بوده ولی تلاش‌ها در مسیر دستیابی به یک میزان درست از تولید استمرارداشته است و در برخی از اقلام نیز بخشی خود اتکا و در بخشی وابسته مانده‌ایم اما حرکت طوری بوده است که تامین نیازهای اساسی مردم از لحاظ تولید یا واردات با دشواری روبه رو نبوده است ولی هزینه‌های تامین این مایحتاج در بخشی از نیازمندی ها از توان گروه قابل توجهی از مردم سخت بنظر می رسد که تداوم آن هم از لحاظ اقتصادی وهم ازبابت مسایل احتماعی زیانبار خواهد بود. در رسیدن به تولید مطلوب — گرچه از نظر برخی کارشناسان با برنامه‌ریزی‌های شتاب آلود به محیط زیست به معنای عام آن، لطماتی واردشده است ، لیکن تولید در بسیاری از زمینه‌ها مطلوب است و نیاز جامعه را برآورده می‌کند اما درباره توان اکثریت مردم باید پذیرفت که تامین مناسب آن نیازمندی‌ها دشوار است و به قول مصرف کنندگان ؛ محصول ارزان به دست آنان نمی رسد.
در این باره با توجه به سخنان اخیر وزیرکشاورزی باید گفت اگر برنامه هایی که این وزارتخانه نظر به اجرای آن‌ها دارد به نتیجه مطلوب برسد، مشکل رفع خواهدشد. به صحبت‌های وزیرکشاورزی توجه فرمایید؛
“وزیر جهاد ارائه آمار دقیق را اساس بخش تولید و امنیت غذایی اعلام کرد و گفت: در همه دنیا به آمار به عنوان زیربنای مدیریت توجه می‌شود و امروز هم مرکز داده‌ها در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با همین رویکرد افتتاح شد. او با اشاره به راه اندازی کمیته ارزان سازی غذا در سازمان تحقیقات گفت: کمیته ارزان‌سازی در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی راه‌اندازی شد تا با نفوذ دانش‌ و تحقیقات تولید را بهره‌ور‌تر کنند.
وزیر جهاد ادامه داد: تولید غذای ارزان با علم و بهره وری و حذف دلال محقق می‌شود که موضوع بهره وری با سازمان تحقیقات و حذف دلال با سازمان تعاون روستایی است. اما بهره وری در ارزان سازی غذا انتها ندارد.”
گفتنی است ؛ در زمینه علم ، دانشمندان ما توانایی خویش را به اثبات رسانده اند و نیز باید امیدوار بود که بهره وری لازم از پژوهش های دانشمندان صورت پذیرد.اما در مورد حذف “دلال” ها ، کار دشواراست.یک فرهنگ غلط ودیرپا در این بخش حاکم است که ممانعت از زیان های آن توان بسیار می خواهد و حداقل بایگانی مطبوعات کشور از مطالبی در این زمینه پر هست. تقریبا می‌شود گفت اکثر برنامه‌ها به منظور
قطع اثرگذاری موریانه “دلالی” خنثی و بی‌فایده مانده است. این بخش به یک جراحی بزرگ نیازمنداست که ایجاد اشتغال در بخش‌های دیگر و گسیل نیروی بخش دلالی به بخش‌های جدید — آن هم به صورت طبیعی و انگیزشی — یکی از ساده‌ترین راه‌های مهار زیان‌های بخش دلالی است. امید که برنامه‌های لازم در این زمینه فرصت اجرا یابد.