خودکفایی باسرمایه گذاری ممکن است

دکتر زهرا سعیدی مبارکه نماینده مجلس دهم طی سخنانی با اشاره به نام گذاری سال 1400 توسط مقام معظم رهبری با عنوان ” تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها” گفت: چاره رسیدن به خودکفایی ، سرمایه گذاری در حدود 40 میلیارد دلار برای جلوگیری از خام فروشی است و در آن صورت است که غیر از اشتغال زایی ، اثر تحریم ها نیز به شدت کاهش خواهد یافت.
وی افزود: در بسیاری از حوزه های تولیدی با مدیریت صحیح و جلوگیری از خام فروشی می توان به تولید انبوه ، فرآوری و ایجاد اشتغال در کشور رسید. سعیدی مبارکه با بیان اینکه در حوزه نفت می توان با مبلغ 25 میلیارد دلار فرآوری ایجاد کرد تا دیگر نفت خام فروخته نشود افزود: هستند کسانی که حاضر باشند در این حوزه سرمایه گذاری کنند تا هم از فروش نفت خام جلوگیری شود، هم ایجاد اشتغال شده و هم ارز قابل توجهی وارد کشور شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه خاطر نشان کرد: در صنعت چرم و سالامبور نیاز به مبلغ 1 میلیارد دلار داریم تا از صادر کردن پوست گوسفند به خارج از کشور جلوگیری کرد.
وی افزود: در حوزه سنگهای ساختمانی 2 میلیارد و در حوزه سنگهای معدن نیاز به 4 میلیارد دلار داریم تا در این حوزه ها هم به خود کفایی برسیم.
دکتر سعیدی در پاسخ به این سوال که این مبالغ از کجا باید تامین شود؟ گفت: برای نمونه در پروژه ستاره خلیج فارس، روزانه 370 هزار بشکه نفت خام فرآوری می شود که با صرف مبلغ 5 میلیارد دلار به این سطح از خودکفایی رسیده و در صورتی که این 5 میلیارد را 5 برابر کنیم یعنی با صرف 25 میلیارد دلار ظرفیت فرآوری ستاره خلیج فارس از 370 هزار بشکه به 1میلیون و 850 هزار بشکه در روز خواهد رسید که اثر تحریمها را به شدت کاهش خواهد داد.
وی افزود: بحث تولید و اشتعال سالهاست که مورد تاکید مقام معظم رهبری است و باید در این زمینه به جای شعار دادن و مقصر دانستن دیگران اقدام عملی شود تا به نتیجه مطلوب برسیم.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس دهم یکی از موانع بسیار مهم در راه رسیدن به تولید و اشتغال مطلوب و جلوگیری از خام فروشی را در افتادن با سران ثروت و قدرت دانست که مسلما کار دشواریست و افزود: برای نمونه در طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان بالاخره برخی از مدیران دارای قدرت متضرر از این قانون که هم ردیف وزرا و معاونین وزرا بودند و با این طرح مخالفت می کردند رو برو بودیم ولی در نهایت 8000 بازنشسته جای خود را به مدیران جوان دادند و واقعا تصویب یک قانون این چنین نیست که چنین طرح هایی یک روزه آماده شود و فردا در صحن مجلس رای بیاورد و پس فردا ابلاغ و اجرایی شود بلکه باید ابتدا گفتمان آن ایجاد و پس از طی فراز و نشیبها پس از تصویب با یک سیستم اجرائی قوی فارغ از حاشیه به پشتوانه قانونی باضمانت اجرایی تصمیم بگیرد تا به نتیجه مطلوب برسیم.