در یکسالگی مدیریت دکتر علی عسکری بر بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور

خلیج فارس، هزار هزار میلیاردی شد

معیار پرس – ثبت رکورد تاریخی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس در ارزش بازار ارزش بازار شرکت‌های گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس در بازار سرمایه از مرز هزار هزار میلیارد تومان گذشت.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ارزش بازار بزرگترین گروه پتروشیمی کشور در حالی به عدد ۱۰۰۱ هزار میلیارد تومان رسید که تاکنون هیچ هلدینگی در تاریخ بازار سرمایه ایران به این رکورد دست نیافته بود.

ارزش بازار نماد فارس نیز در فاصله ۲۱ دی ۱۴۰۰ تا ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱ در دوره جدید مدیریتی با رشد ۶۴ درصدی از ۲۹۰ هزار میلیارد تومان به ۴۵۶ هزار میلیارد تومان برسد تا این شرکت همچنان در رتبه اول بازار سرمایه از نظر ارزش بازار بایستد.
سهم گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس از کل بازار سرمایه همچنین در این مدت از ۱۰٫۹۵ درصد به ۱۳٫۰۹ درصد رسیده است.
گفتنی است، سال گذشته ارزش بازار گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۷۲۹ هزار میلیارد تومان بود.