حق مسکن باید از فروردین‌ماه به کارگران پرداخت شود

سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که بازدید از کارخانجات و حضور در جمع فعالان عرصه تولید کشور امیدبخش است گفت: این مهم در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری برای رشد تولید و انجام وظایف دولت در خصوص مانع‌زدایی از تولید کشور دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر این که در بازدید از کارخانه کاشی و سرامیک سعدی، توسعه مبتنی بر دانش و افزایش اشتغال جوانان دنبال شده بود، افزود: به‌روزرسانی خطوط تولید و تقویت بُعد دانش‌بنیان در عرصه تولید کشور حیاتی است.

مرتضوی در خصوص حق مسکن کارگری، گفت: با موافقت و تصویب هیأت وزیران مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران در سال جاری ۹۰۰ هزار تومان شد که از فروردین‌ماه امسال باید به کارگران پرداخت شود.

وزیر کار گفت: سال گذشته مبلغ حق مسکن کارگران از سوی شورای عالی کار ۶۵۰ هزار تومان تعیین شده بود که برای امسال ۲۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد و هیأت دولت مصوبه پیشنهادی شورای عالی کار را بی‌کم و کاست و بدون تأخیر به تصویب رساند.

وی با بیان این‌که سرمایه انسانی موتور محرکه اقتصاد است، افزود: نیروی انسانی توانمند چرخ تولید را در کشور به گردش در می‌آورد و بر همین اساس هر اقدامی که انگیزه نیروی انسانی را برای کار و فعالیت کاهش دهد، مانعی برای تولید به شمار می‌رود