حال کتاب خوب نیست!

سید ابوالقاسم موسوی

مدیر مسئول

معیارپرس – یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی چند دهه اخیر، برگزاری نمایشگاه بین‌المللی تهران درهراردیبهشت است و بی اغراق هر سال نیز بر شهرتش افزوده شده است. اما با توجه به شمار ناشران دارای مجوز ، با اتخاذ شیوه های سختگیرانه امکان حضور از بسیاری ناشران سلب شده و آنانی هم که می توانند حضور یابند — بجز ناشران دولتی و چند ناشر خاص، چندان هم راضی بنظر نمی رسند به خصوص درسال های اخیرکه هزینه تولید کتاب به طور دهشتناکی بالا رفته است.
گزارش رسانه ها از همان یکی دو روز اول نمایشگاه امسال نشانگر آن است که استقبال مردم و کتابخوان‌ها از نمایشگاه خوب بوده است اما خرید کتاب آنگونه که انتظار می‌رود رشد عددی نداشته است. گرچه مسوولان نمایشگاه از خریدهای میلیاردی کتاب در همان روزهای نخست خبر می‌دهند لیکن گزارش میدانی برخی از رسانه‌ها، در مجموع، انعکاس دهنده نارضایتی مردم از قیمت کتاب هاست. از سوی دیگر ، اکثر ناشران از گران تمام شدن تولید کتاب به علت گرانی روزافزون کاغذ،شکوه دارند.ناگفته نماند که در مسیر تولید کتاب تنها کاغذ نیست که گران شده است بلکه کلیه خدمات مربوط به نشر کتاب گران شده است اما قیمت کاغذ با شتاب بیشتری بالامی رود و عمده هزینه تولید کتاب و صدالبته مطبوعات را به خود اختصاص داده است.
علی ایحال،اگر چه برگزاری نمایشگاه شور و شوقی در میان ناشران و نیز کتابخوان ها بوجود می آورد لیک تاثیر آن در وضعیت نشر کشور مقطعی و اندک است و برای تداوم رونق در بازار نشر لازم است مسوولان راهکارهای اثر گذارتر اتخاذ کنند و به اجرا بگذارند.دلمان رانباید به اقبال چند روزه مردم به کتاب در نمایشگاه خوش کنیم. بیایید بپذیریم که این روزها،به واقع،حال کتاب خوب نیست!